Print pagina

Een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en vooruit te helpen.

Voor wie

Voor kinderen van 3 tot ongeveer 14 jaar, die in de knel zitten en in hun gedrag laten zien dat ze zich niet goed kunnen ontwikkelen, ze zitten ergens mee.

Aanleiding

Ingrijpende gebeurtenissen, aanleg of psychische problemen  van het kind en/of de ouders/verzorgers  kunnen de ontwikkeling van het kind belemmeren. Speltherapie kan spelenderwijs een oplossing bieden om deze problemen te verwerken en er mee om te leren gaan.

Doel

De ontwikkeling van het kind en het gezin weer op gang brengen en voor zover mogelijk de emotionele blokkades opheffen. De gedragsproblemen komen niet of nauwelijks meer voor en zijn hanteerbaar geworden.

Aanpak

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen; verkleedspullen, gezelschapspellen, een zand en watertafel, poppen, dieren voertuigen, teken en knutselmateriaal ,bouwmaterialen etc.

De speltherapeut bespreekt  samen met ouders/verzorgers aan welke doelen er gewerkt gaat worden en stelt na een aantal spelobservaties een behandelplan op. Omdat een goede samenwerking met ouders/verzorgers belangrijk is voor het goed verlopen van het therapieproces van het kind, is er altijd een vorm van ouderbegeleiding gekoppeld aan de speltherapie. Het veranderende gedrag van het kind kan door de ouderbegeleider vertaald worden naar de opvoeding. Ouders kunnen leren hoe ze beter aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van hun kind.

Het kind wordt gevolgd in zijn spel., waarbij de speltherapeut onder woorden brengt wat ze ziet. Hierdoor helpt ze het kind beter om te leren gaan met zijn problemen. Door zich te verplaatsen in het kind, mee te spelen en te observeren leert de speltherapeut te begrijpen wat de ontwikkeling van het kind belemmerd en ontdekt de belevingen van het kind. De speltherapeut is ondersteunend bij het uiten en verwerken van de problemen. De speltherapeut helpt  het kind zijn sterke kanten, te ontdekken, het kind voelt zich gezien en ontdekt nieuwe mogelijkheden hoe hij met zijn emoties om kan gaan.

De speltherapie is over het algemeen individueel en het kind komt gemiddeld een jaar iedere week 3 kwartier spelen op een vast tijdstip.  Soms kan het belangrijk zijn dat ouders/verzorgers direct betrokken worden bij het spel van het kind in de spelkamer. Dan worden er in overleg ouder/verzorger-kind sessies (ouder-kind therapie) afgesproken. Ouders/verzorgers spelen dan onder begeleiding van de speltherapeut, mee in de spelkamer. De doelen worden gezamenlijk afgesproken.

Ook is het mogelijk om spelobservaties aan te vragen om mee te denken over wat er nodig is om de ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor hulp van Elker is een doorverwijzing nodig van een (huis)arts. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail: aanmelding@elker.nl

De dag van een speltherapeute

Feit: Voor een effectieve speltherapeutische behandeling is het belangrijk dat ouders er actief bij betrokken zijn. Hun betrokkenheid blijkt de uitkomsten te verbeteren.