Print pagina

Weerbaarheidstraining die zowel individueel als in groepsverband gegeven kan worden

Voor wie

Voor kinderen van 4-12 jaar die hun sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en daardoor zelfvertrouwen willen vergroten.

Aanleiding

Rots en Water is geschikt:

  • Als een kind vast loopt in zijn sociale of communicatieve ontwikkeling.
  • Als er sprake is van pest-gedrag of gepest worden.
  • Als  een kind niet voldoende weerbaar is.

Doel

De kinderen zullen tijdens de training ervaren wat het inhoudt om sociaal en mentaal sterk te zijn en welk verschil dat teweeg brengt in het contact met anderen. De training geeft kinderen handvatten om voor zichzelf en anderen op te komen.

Achterliggende gedachte

Rots en Water is een weerbaarheidsprogramma en een effectief anti-pestprogramma. Het  maakt gebruik van psycho-fysieke didactiek. Dit houdt in dat door middel van veel fysieke oefeningen mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt. Kinderen leren door te bewegen hoe hun eigen lichaam werkt.  Bijvoorbeeld wat gebeurt er wanneer ik te maken krijg met eigen of andermans emoties? En hoe kan ik hier adequaat op reageren?
De kracht van het programma ligt in het ervaren. Werkelijk doen en voelen wat er gebeurt. Actie, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen, worden afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.
Met Rots en Water kan je leren meer zelfkennis te krijgen en gemakkelijker je doelen te bereiken.  Je leert voor jezelf opkomen, zichtbaarder en assertiever te zijn. Je leert je eigen grenzen te stellen en om te gaan met die van anderen. Hiermee vergroot je tegelijkertijd  je zelfvertrouwen  en communicatieve vaardigheden.

Aanpak

De trainers van Elker zijn gecertificeerde Rots en Water instructeurs die allemaal ruime ervaring hebben met het werken in de jeugdhulpverlening. De programma’s die wij aanbieden zijn op maat gemaakt voor verschillende doelgroepen en leeftijden. Doorgaans bestaat een Rots en Water training uit 8 tot 12 bijeenkomsten. Ouders en zoveel mogelijk ook de school worden betrokken bij de training. Bij een individueel traject “Rots en Water” wordt intensief met ouders samengewerkt.

Verwijzing

De trainingen Rots en Water kunnen door de gemeenten worden ingekocht.  Daarnaast kan een kind worden aangemeld via een doorverwijzing van een huisarts of een basisteam voor de hulpvorm BOOG.

Bent u verwijzer en wilt u meer weten over het aanmelden?  Bel met het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of mail naar: aanmelding@elker.nl

"Ik vond het heel leuk om naar Rots en Water te gaan, ik heb geleerd dat ik stevig moet staan."

8-jarig meisje

"Ik merk aan de kinderen in mijn klas dat het goed is geweest dat zij een Rots en Water training hebben gevolgd. Er is meer verdraagzaamheid, kinderen spreken elkaar aan op gedrag in plaats van meteen te gaan duwen als ze het ergens niet mee eens zijn."

Leerkracht groep 6 basisschool