Print pagina

Agressieregulatie training

Voor wie

Jongeren die de training ‘R.E.S.P.E.C.T’ volgen zijn tussen de 12 en 23 jaar. Ze laten vaak grensoverschrijdend gedrag zien en in sommige gevallen delinquent gedrag.

Aanleiding

R.E.S.P.E.C.T worden jongeren benaderd vanuit hun kracht en mogelijkheden en uitgedaagd te reflecteren op eigen kunnen en vaardigheden. Oefensituaties zijn actueel, helder, op maat en prikkelend.

Doel

Het aanleren en ervaren van andere gedragsalternatieven dan het gebruiken van geweld aan de jongere: de jongere kan zich beheersen en toont gedrag dat een ander niet beschadigt; de jongere heeft zijn impulsen, onder controle en zijn frustratie-tolerantie is vergroot;

Achterliggende gedachte

De jongeren laten agressieve gedragingen zien en over het algemeen hebben deze jongeren gebrekkige sociale vaardigheden en probleem-oplossende vaardigheden en er is sprake van een lage frustratie-tolerantie en gewetensproblemen. Deze jongeren hebben nog onvoldoende gedragsalternatieven voor het hanteren van conflictsituaties en reageren hierop met gewelddadig handelen en verbaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag. Door middel van de training ervaren de jongeren door het doen van psychomotorische oefeningen in combinatie met cognitieve herstructurering hoe zij agressieve neigingen kunnen reguleren en hoe zij andere gedragsalternatieven dan het gebruik van geweld kunnen hanteren en aanwenden in verschillende sociale situaties.

Aanpak

In ‘R.E.S.P.E.C.T’ ervaren de jongeren door het doen van fysieke oefeningen in combinatie met cognitieve herstructurering hoe zij neigingen tot grensoverschrijdend gedrag zelf kunnen reguleren. Zij ontwikkelen gedragsalternatieven en oefenen in het inzetten van nieuw gedrag, anders dan geweld, in verschillende sociale situaties. ‘R.E.S.P.E.C.T’ zet aan tot bewegen, ervarend leren en nieuw denken.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor hulp van Elker is een doorverwijzing nodig van een (huis)arts, of van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail:aanmelding@elker.nl

Sommige jongeren worden te snel agressief en ze worden zó agressief dat ze er geen controle meer over hebben.

"Dankzij R.E.S.P.E.C.T gaat het een stukken beter met Timo. Hij reageert veel rustiger en is minder snel gefrustreerd."

Vader van Timo