Print pagina

Wanneer het de biologische ouders tijdelijk niet lukt om de zorg te dragen voor een kind.

Voor wie

Voor kinderen waarvan het de biologische ouders (tijdelijk) niet lukt om voor de opvoeding zorg te dragen. Eerdere lichtere vorm(en) van hulp hebben niet het gewenste effect bereikt.

Aanleiding

Ouders ervaren (ernstige) problemen in de opvoeding  en de ontwikkeling van het kind wordt bedreigd.

Doel

Ouders en het kind hebben de ruimte om tot rust te komen en te werken aan individuele problematiek. Er kan gewerkt worden aan meer draagkracht bij ouders.

Achterliggende gedachte

Sommige ouders zijn langdurig niet in staat hun kinderen een warme en veilige plek te bieden. Denk hierbij aan ouders die verslaafd zijn, zwerven of leiden aan een ernstige psychiatrische stoornis. Deze ouders hebben tijd nodig om hun leven weer op de rails te zetten. Soms beslist de kinderrechter dat het beter voor het kind/de jongere is om tijdelijk ergens anders op te groeien. Elker zorgt voor tijdelijke opvang en verzorging van het kind/de jongere in een pleeggezin en werkt aan nieuwe toekomstmogelijkheden voor het kind/de jongere om veilig verder op te groeien.

Aanpak

Eerst zal onderzocht worden of er in het netwerk van het kind en of ouders opvangmogelijkheden zijn. We noemen dit netwerkpleegzorg. Wanneer dit niet het geval is, wordt er een ingeschreven pleeggezin bij Elker gematcht aan het kind. Dit noemen we bestandspleegzorg.
Daarna zal (tijdelijk, tot maximaal 1 jaar)  24-uurs opvang en opvoeding van het kind/ de jongere in het pleeggezin worden gestart en indien mogelijk en haalbaar, ondersteuning van de ouders in de thuissituatie.
In deze periode zal het toekomstperspectief van het kind/de jongere duidelijk moeten worden. Dit kan onder andere door verheldering van de opvoedvaardigheden van ouders. Wanneer een thuisplaatsing niet haalbaar lijkt te zijn, zal ingezet worden op langdurige pleegzorg tot het kind 18 jaar is.
Het pleeggezin wordt begeleid door een pleegzorgbegeleider in de opvoeding van het kind. Ouders worden door de pleegzorgbegeleider, al dan niet via de verwijzer of casusregisseur, betrokken bij en op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het kind in het pleeggezin. Elker werkt volgens de Richtlijn Pleegzorg.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor hulp van Elker is een doorverwijzing nodig van een (huis)arts, of van het Centrum voor Jeugd en Gezin of Jeugdbescherming Noord e.d.
Vragen over pleegzorg en/of casusoverleg: 050-5239939.

Voor aanmelding kunt u terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of email:aanmelding@elker.nl

"Ik wil graag een pleegmoeder die af en toe een lief briefje in haar broodtrommel stopt."

8-jarige Sofie

Bij afscheid botsen verstand en gevoel.

Feit: Pleegouders geven Elker een 8.