Print pagina

Ouderschap Na Scheiding kan hulp bieden aan gescheiden ouders om met elkaar tot een goed overleg te komen in het belang van de kinderen.

Voor wie

Voor gescheiden ouders van minderjarige kinderen bij wie het na de scheiding (nog) niet lukt om op eigen kracht met elkaar te overleggen en te komen tot samenwerking in het ouderschap in het belang van de kinderen.

Aanleiding

Wanneer ouders van elkaar scheiden is dat een beslissing van de ouders met grote gevolgen voor hun kinderen. Het is belangrijk dat ouders na de scheiding nog op goede voet met elkaar kunnen overleggen. In de praktijk blijkt dat dit niet gemakkelijk is en vaak niet lukt. Ouders voeren strijd die ten koste gaat van de kinderen. Er ontstaat een schadelijke situatie voor kinderen met negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling.

Doel

 • Ouders kunnen op positieve en opbouwende wijze met elkaar overleggen en samenwerken in het belang van de kinderen.
 • De kinderen kunnen een onbelast contact hebben met hun beide ouders.

Achterliggende gedachte

Het komt geregeld voor dat het ouders niet lukt om op eigen kracht de strijd te staken en in het belang van hun kind een streep te trekken onder het verleden. Ouderschap Na Scheiding kan hulp bieden aan gescheiden ouders om met elkaar tot goed overleg te komen in het belang voor hun kind(eren).

Aanpak

In maximaal 10 gesprekken met een tussentijd van 2 weken wordt duidelijk wat ouders in de weg staat om samen te werken en worden ouders begeleid bij het zoeken naar oplossingen, zodat goed overleg mogelijk wordt. Ouders krijgen eerst de mogelijkheid om in een individueel gesprek hun eigen visie te vertellen. Daarna kunnen zij in een spuigesprek aan elkaar benoemen waar ze  last van hebben (gehad).Vervolgens volgt het zoeken en uitproberen van oplossingen door ouders, waarbij de begeleider hen helpt. Een belangrijk punt van aandacht tijdens de gesprekken is de wijze waarop wordt gesproken. Van ouders wordt gevraagd verwijten te vertalen in wensen en voorstellen. Ouders krijgen een opdracht ter voorbereiding op het volgende gesprek.

Uitgangspunten:

 • Loyaliteitsproblematiek van het kind als gevolg van het voortdurende conflict tussen zijn gescheiden ouders kan de ontwikkeling van het kind verstoren;
 • Het belang van het kind staat voorop;
 • Ouders hebben het recht om van elkaar te scheiden maar niet om kinderen van hun ouders te scheiden;
 • Ouders kunnen ex-partner worden, maar niet ex-ouder;
 • Ouders willen het beste voor hun kinderen;
 • Ouders weten wat nodig is voor een goede samenwerking als ouders;
 • Goed ouderschap na scheiding draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van het kind.

De methodiek “Ouderschap Na Scheiding” is sinds december 2015 opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI (Nederlands Jeugd Instituut). Alle interventies uit de databank van het NJI zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als goed onderbouwd of effectief.

Aanmelding

 • Ouders kunnen ervoor kiezen om zich rechtstreeks, zonder verwijzer, aan te melden. Zij dienen het traject Ouderschap na Scheiding (ONS) zelf te betalen: €75,00 voor een intake en de vervolggesprekken €115,00 per uur. Rechtstreeks aanmelden kan via Elker, klik hier.
 • Via de huisarts, het CJG of het sociale wijkteam d.m.v. een verwijzing op naam van het kind: geen kosten voor de ouders;
 • Met een beschikking van de rechtbank: geen kosten voor de ouders.

De gesprekken vinden plaats in Groningen. Op maandag is het ook mogelijk om gesprekken in Veendam (CJG),Delfzijl en vanaf januari in Stadskanaal. Meer informatie: aanmelding@elker.nl

Contact

Telefoon: gratis 0800-3553748 of e-mail: aanmelding@elker.nl (bereikbaar onder kantoortijden)

Feit: Ouderschap na Scheiding werd in 2015 meer dan 300 keer ingezet.