Print pagina

In het Omgangscentrum worden ouders begeleid die hun kinderen een tijd niet gezien hebben.

Voor wie

Voor ouders in een echtscheidingssituatie die contact in de vorm van een omgang met de niet-verzorgende ouder belangrijk vinden, maar nog niet in staat zijn dit zelfstandig te regelen.

Aanleiding

Bij echtscheiding is er sprake van een verstoring van het gezinssysteem. Door de loyaliteitsproblematiek van het kind als gevolg van het voortdurende conflict tussen zijn gescheiden ouders kan de ontwikkeling van het kind verstoord raken en kunnen gedragsproblemen ontstaan. Voor het kind is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de omgang met de gescheiden ouders. Het kind moet er op kunnen vertrouwen dat ouders deze afspraken nakomen. Ouders en kinderen hebben een wettelijk recht op omgang met elkaar.

Doel

Begeleidingsbezoeken als korte interventie met als doel de mogelijkheid te onderzoeken van een (gezonde, zelfstandige) omgangsregeling en de ouders te adviseren hoe de relatie met hun kind verbeterd kan worden.

Achterliggende gedachte

De vraag naar praktische begeleiding van bezoeken van kinderen aan hun niet verzorgende ouder na scheiding is in een aantal gevallen complex en omvangrijk, en vraagt daarom om professionele ondersteuning.

Loyaliteitsproblematiek van het kind als gevolg van het voortdurende conflict tussen zijn gescheiden ouders kan de ontwikkeling van het kind verstoren;

  • Het belang van het kind staat voorop;
  • Ouders hebben het recht om van elkaar te scheiden maar niet om kinderen van hun ouders te scheiden;
  • Ouders kunnen ex-partner worden, maar niet ex-ouder;
  • Ouders willen het beste voor hun kinderen;
  • Ouders weten wat nodig is voor een goede samenwerking als ouders;
  • Goed ouderschap na scheiding draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van het kind.

Aanpak

Er vinden maximaal 7-10 begeleidingsbezoeken plaats. Eerst is er een startgesprek met de niet-verzorgende ouder, met als doel het maken van een inschatting van de situatie van ouder en kind en van de pedagogische vaardigheden. Tevens worden praktische afspraken gemaakt rondom de omgang en door beide ouders een contract ondertekend waarin deze afspraken staan vermeld. Bij de omgang is er een voorgesprek en een nagesprek. Na 3 begeleide omgangen is er een voortgangsgesprek.

Verwijzing

  • Ouders kunnen ervoor kiezen om zich rechtstreeks, zonder verwijzer, aan te melden. Zij dienen het traject dan zelf te betalen. De kosten van het traject zijn € 150,00 per omgang. Rechtstreeks aanmelden kan via Elker, klik hier.
  • Via de huisarts, het CJG of het sociale wijkteam d.m.v. een verwijzing op naam van het kind (geen kosten voor ouders);
  • Met een beschikking van de rechtbank (geen kosten voor ouders).

Meer informatie: aanmelding@elker.nl

Locatie en contact

Elker, Cantersveen 4, 9753 KK Haren