Print pagina

Jongeren helpen hun leven weer op de rit te krijgen en te houden. 

Voor wie

Voor jongeren tussen 12- 23 jaar, die risicovol gedrag vertonen;

 • · regelmatig spijbelen of voortijdig schoolverlater zijn;
 • · contacten hebben met politie- en of justitie of daar kans op lopen;
 • een gebrekkig sociaal netwerk hebben en geringe toegang tot maatschappelijke voorzieningen

Aanleiding

Jongeren die problemen hebben op meerdere gebieden zoals met school/werk, vrije tijd en in de thuissituatie en die daarbij intensieve begeleiding nodig hebben (meerdere afspraken per week).

Doel

Nieuwe Perspectieven biedt op alle fronten hulp- en dienstverlening met als doel te voorkomen dat jongeren afglijden.

Achterliggende gedachte

Nieuwe Perspectieven creëert maatschappelijk perspectief waarbij de oplossing van problemen in de eigen omgeving van de jongere wordt gezocht. Met behulp van Very Important Persons (bijv. opa, voetbaltrainer, buurvrouw) en sleutelfiguren van instanties (bijv. school, sociale dienst) worden concrete afspraken gemaakt over de inhoud van de verdere ondersteuning van de jongere.

Doelen:

 • de jongere heeft een structurele dagbesteding ( in de vorm van school en/of werk);
 • de jongere heeft geen politiecontacten (meer);
 • de jongere heeft een steunend sociaal netwerk;
 • de jongere beschikt over een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Aanpak

De begeleiding is de eerste drie maanden intensief en gericht op het aanleren van vaardigheden en het versterken/uitbouwen van het netwerk, de begeleider gaat samen met de jongere:

 • de sociale omgeving van de jongere analyseren op alle relevante gebieden;
 • een actieplan opstellen met haalbare doelen voor het bereiken van de gewenste situatie;
 • hierover duidelijke afspraken maken met de directe omgeving van de jongere en de betrokken instanties;
 • het actieplan uitvoeren.

Na drie maanden begint de nazorgperiode waarbij er nog regelmatig contact is met de begeleider.

De aanpak is ontwikkelings- en systeemgericht waarbij gebruik wordt gemaakt van cognitieve en oplossingsgerichte interventies. De begeleiding is individueel waarbij het samen activiteiten ondernemen centraal staat.

Verwijzing

Jongeren, 18+ en uit de gemeente Groningen, kunnen zichzelf aanmelden of aangemeld worden, voor jongeren onder de 18 is een verwijzing nodig van een (huis)arts of van het CJG/ST/Wij-team.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail:aanmelding@elker.nl

 

"Ik wil geen gedoe meer met politie en dat het thuis weer goed gaat."

15-jarige Dide

feit: Mondelinge verwijzing voor 18+ is voldoende.