Print pagina

Traject Jonge Kind (0-7 jaar)/ Medisch Kinder Dagverblijf (MKD)

Biedt (dag)behandeling en hulp aan jonge kinderen en hun ouders wanneer er zorgen zijn over ontwikkeling en/of gedrag.

Voor wie

Voor kinderen van 0  tot 7 jaar waarbij zich problemen voordoen in de ontwikkeling en waarbij de ouders/verzorgers van deze kinderen vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind en/of over de opvoeding van hun kind.

Aanleiding

De ouders ervaren een opvoedprobleem en/of maken zich zorgen over de ontwikkeling/het gedrag van hun kind. Het kind vraagt om:

  • Begeleiding in het omgaan met zijn/haar ontwikkelingsproblematiek.
  • Het vergroten van zelfvertrouwen en ontwikkelen van vaardigheden passend bij de leeftijd en mogelijkheden.

Doel

  • Duidelijk krijgen waardoor de ontwikkeling van een kind stagneert of anders verloopt dan gemiddeld en wat het kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
  • Ouders steunen, inzichten geven en hun vragen beantwoorden.

Achterliggende gedachte

Het is belangrijk dat een kind zich goed kan ontwikkelen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms gedraagt een kind zich zo dat ouders niet weten wat ze moeten doen. De oorzaak is niet altijd duidelijk en dat is moeilijk voor ouders. Het Traject Jonge Kind steunt deze gezinnen en leert ouders (en bijv. leerkrachten) hoe ze het beste om kunnen gaan met hun kind.

Uitgangspunt is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld en ontwikkeling van het kind. Dit betekent dat er wordt samengewerkt met peuterspeelzaal/kinderopvang/(basis)onderwijs. Streven is dat kinderen van 4 jaar en ouder kunnen deelnemen aan een vorm van onderwijs. Per individueel kind wordt gekeken op welke wijze dit wordt vormgegeven.

Het Traject Jonge Kind/MKD kan helpen als ouders vragen om:
• Inzicht in de (medische/ontwikkelings-/gedrags-) problemen en vaardigheden van hun kind;
• Ondersteuning in het verbeteren en herstellen van de relatie met hun kind;
• Versterking en vergroting van opvoedingsvaardigheden
• Ondersteuning voor hun kind bij wie een stoornis in ontwikkeling is opgetreden of dreigt op te treden;
• Ondersteuning bij het omgaan met hun kind gericht op het ontwikkelen van (meer) vaardigheden op alle gebieden;
• Duidelijkheid over welke ondersteuningsbehoefte hun kind heeft binnen de peuterspeelzaal/ kinderopvang/school.

Aanpak

Het traject Jonge Kind biedt dagbehandeling op het MKD in een groep, gemiddeld nemen kinderen 4 à 6 dagdelen per week deel aan groepsbehandeling. Daarnaast bestaat het traject uit begeleiding aan ouders/gezin en mogelijk ook uit observatie op en coaching van psz/kdv/school.

Er is een multi-disciplinair team bij de behandeling betrokken. Naast de ambulant begeleider of mentor van het kind is ook een orthopedagoog betrokken bij de behandeling.

Afhankelijk van de doelen kan worden ingezet:

  • Sociale vaardigheidstraining
  • Individuele behandeling, zoals logopedie of psychomotorische therapie (pmt)
  • Behandeling ouder(s) en kind (Pmt/Sherborne)
  • Pedagogische behandeling in het gezin
  • Pedagogische coaching op peuterspeelzaal, kinderopvang of school.
  • Deelname onderwijs op het MKD

Aanmelding

Bent u ouder en wilt u meer weten over deze vorm van hulp van Elker?

Neem dan contact op met het Team Aanmelding en Advies van Elker. Telefoon: gratis 0800-3553748 of e-mail: aanmelding@elker.nl

Meer weten over behandeling op het MKD voor kinderen met mogelijke GGz diagnose?

Lees hier meer over Intensieve deeltijdbehandeling op het MKD

"Vanaf het begin voelde ik me door medewerkers van het MKD begrepen."

Moeder van 4-jarige

"Door de groepsbehandeling op het MKD begon mijn zoon na een paar weken ineens ook thuis meer te praten."

Moeder van 5-jarige

"Ik had er eerst niet zo’n zin in om iemand bij mij thuis mee te laten kijken. Maar nu vind ik het toch prettig dat er ook begeleiding thuis was. Het gaat veel beter met eten en slapen met onze dochter."

moeder van 6-jarige

Hij heeft geleerd met zijwieltjes te fietsen!