Print pagina

Begeleiding voor uw kind, waarbij het hele gezin betrokken wordt.

Voor wie

De jongere is minimaal 12 jaar. De ouder spreekt de Nederlandse taal én is bereid tot het veranderen van eigen gedrag.

Aanleiding

Verslechterde communicatie en verslaving óf criminaliteit óf schulden óf psychiatrie óf gedragsproblemen. Combinatie mogelijk, bij zowel de ouder als de jongere. Vaak wordt een (tijdelijke) uithuisplaatsing als laatste redmiddel gezien.

Doel

Doel is afhankelijk van het gezin; zij bepalen de behandeling. Voorbeelden: jongere doet mee in de maatschappij, opvoedvaardigheden zijn versterkt of (weer) thuis wonen of relatie opbouwen.

Achterliggende gedachte

Probleemgedrag van de jongere heeft uiteraard te maken met de persoon zelf. Met zijn karakter en zijn opvoeding. Ook de omgeving van de jongere heeft invloed en verdient daarom aandacht. Denk aan het gezin, vrienden, school, werk, vrijetijdsbesteding. Deze groepen zijn nauw met elkaar verweven. De verschillende problemen komen snel aan het licht en kunnen tegelijkertijd worden aangepakt. Wanneer het op een punt beter gaat, gebeurt dat ook in andere situaties. Elke persoon, die het belangrijk vindt dat het goed gaat met de jongere is daarom onderdeel van de oplossing.

Aanpak

MDFT werkt met een hoge contactfrequentie: twee tot drie sessies per week, soms meteen na elkaar. Verder heeft de therapeut een paar keer per week via telefoon, mail of andere sociale media contact met de jongere en daarnaast met de ouders. Er zijn vier soorten sessies: met de jongere alleen, met de ouders alleen, met de jongere en ouders samen (gezin), en tot slot ook met anderen erbij, zoals een mentor van school, een vriend of een jeugdreclasseringwerker.

Het programma verloopt in drie fases:
1. Motiveren voor behandeling, betrekken van belangrijke personen, onderzoeken van kansen en belemmeringen. Hoe meer we weten, des te sneller wordt de oplossing bedacht. Eerste succes worden behaald, door te normaliseren. Normaal met elkaar praten, positieve kanten zien, hoop bieden en samen werken aan de toekomst.

2. Uitvoeren van het behandelplan; voor de jongere kan het doel bijvoorbeeld zijn om geen of minder alcohol/ drugs te gebruiken, zich aan de regels te houden of weer naar school te gaan. Ondertussen werken de ouders aan andere doelen, zoals meer als team samenwerken in de opvoeding, beter voor zichzelf zorgen of duidelijk grenzen stellen. Vaak komt dit ten goede aan de doelen voor het gezin als geheel, zoals rustig en respectvol met elkaar omgaan.
In deze fase wordt concreet getoetst wat werkt  Ander gedrag, ander resultaat.

3. Afsluiten van de therapie en eventueel zorgen voor overdracht of nazorg; met het gezin bespreken wat heeft gewerkt, wat eventueel nog verder kan worden opgepakt of waar kansen liggen. Zorgen dat er voldoende mensen zijn in het netwerk, bij wie ze terecht kunnen voor ondersteuning.
 

Verwijzing

Via een zorgtoewijzing of directe opdracht van reclassering of rechtbank. MDFT is tevens op maat gemaakt voor gebruik bij jongeren me een lichte verstandelijke beperking. Daarnaast ook als ambulant behandelprogramma om opname van jongeren in instellingen voor jeugdzorgplus te voorkomen of te bekorten. Wanneer u twijfelt of MDFT passend is, kunt u altijd bellen naar het aanmeldpunt van Elker.

Feit: Een betrokken hulpverlener met kennis van zaken, die samen met ons blijft puzzelen totdat we weer verder kunnen. Vanuit hoop, écht contact en gezinsgerichte aanpak.

Feit: MDFT weet 80 tot 90 procent van de gezinnen in de behandeling te betrekken en daarin vast te houden.