Print pagina

Coaching voor kinderen met gescheiden ouders.

Voor wie

Alle kinderen/ jongeren in de leeftijd van 7 t/m 18 jaar die een scheiding van hun ouders mee maken of hebben meegemaakt.

Aanleiding

Voor veel kinderen is het niet gemakkelijk als hun ouders gaan scheiden. Ineens staat hun leven op z'n kop en verandert er heel veel. Dit kan invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Het is fijn om met andere kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt hierover te praten. Ook als het al langer geleden is gebeurd.

Doel

KIES is laagdrempelige en preventieve hulp voor alle kinderen/jongeren om de scheiding van hun ouders te verwerken en om ze te leren omgaan met de situatie waarin zij zich bevinden.

  • Door middel van lotgenotencontact/ ervaringen uitwisselen
  • Ouder en kind begrijpen elkaar beter en raken (opnieuw) in gesprek.
  • Kinderen kunnen zich weer richten op hun alledaagse leven en hun welbevinden is vergroot
  • Vroegtijdig signaleren van eventuele problemen
  • Kinderen leren omgaan met de situatie

Achterliggende gedachte

Echtscheiding kan voor kinderen vele negatieve gevolgen hebben. Zo zijn er veel directe gevolgen die vaak belastend zijn voor kinderen. Ouders zijn vaak heel druk bezig met hun eigen problemen door de scheiding en hebben daardoor minder oog voor de behoeften van de kinderen. Juist in de periode dat kinderen hun ouders hard nodig hebben zijn ze dus niet of minder beschikbaar. Het aanpassingsvermogen van het kind wordt voortdurend op de proef gesteld.

Uit wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Utrecht blijkt dat de effecten van KIES positief zijn. Bij kinderen in verschillende situaties is gebleken dat de problemen van de kinderen verminderen en daarnaast heeft KIES positieve effecten voor het algemene welbevinden van het kind.

Aanpak

Het KIES traject start met een informatiebijeenkomst voor alle ouders. Er zal informatie gegeven worden over het traject en is er gelegenheid om vragen te stellen. Hierna zal de KIES-groep acht keer bij elkaar komen op woensdagmiddag. Tijdens deze bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod; kennismaken met verschillende situaties van kinderen en echtscheiding, de situatie van jezelf, je gevoel en je gedrag, je uitten, hoe ga je om met iets wat je moeilijk vindt, keuzes maken voor eigen houding en gedrag, oefenen van moeilijke gesprekken, kinderen kennis geven: o.a. dat zij nooit schuldig zijn aan de scheiding van hun ouders. Na afloop van het traject zal er met ouders een evaluatiebijeenkomst plaatsvinden. Wat er in de KIES groep besproken wordt is vertrouwelijk, tenzij er zorgen zijn die besproken dienen te worden met de betrokkenen.

Verwijzing

  • Ouders kunnen ervoor kiezen om zich rechtstreeks, zonder verwijzer, aan te melden. Zij dienen het KIES-traject dan zelf te betalen: €289,50 per kind. Aanmelden kan dan hier
  • Via de huisarts, het CJG of het sociale wijkteam d.m.v. een verwijzing op naam van het kind: geen kosten voor de ouders;
  • Met een beschikking van de rechtbank: geen kosten voor de ouders.

Meer informatie: aanmelding@elker.nl

Contact

Telefoon: gratis 0800-3553748 of e-mail: aanmelding@elker.nl (bereikbaar onder kantoortijden)