Print pagina

Gericht op persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid.

Voor wie

Voor jongeren van 12 tot 23 jaar die problemen ervaren op verschillende gebieden, zoals thuis, met school/werk, vrije tijd. Het maakt niet uit of de jongere thuis bij zijn/haar ouders woont of op zichzelf woont.

Aanleiding

De jongeren hebben problemen op meerdere gebieden en er is sprake van een combinatie van vaardigheidstekorten, een gebrekkig sociaal netwerk en een geringe toegang tot maatschappelijke voorzieningen.

Doel

De doelen zijn gericht op het persoonlijk functioneren van de jongere, de gezinssituatie, de school/ werksituatie, de vrijetijdssituatie en op praktische vaardigheden.

Achterliggende gedachte

Jongeren coaching is  begeleiding daar waar de jongeren het nodig heeft en is gericht op het vergroten van de sociale competentie, zodanig dat jongeren zich zelfstandiger in hun bestaan kunnen handhaven. Aan deze vaardigheden kan worden gewerkt;

  • de jongere heeft inzicht in het eigen functioneren;
  • de jongere heeft een positief zelfbeeld;
  • de jongere beschikt over een steunend sociaal netwerk;
  • de jongere heeft zijn verleden een plaats gegeven;
  • de jongere beschikt over een zinvolle vrije tijdsbesteding;
  • de jongere gaat op adequate wijze om met autoriteiten en instanties;
  • de jongere is in staat zijn structurele dagbezigheid vast te houden;
  • er is sprake van een adequaat financieel en administratief beheer.

Aanpak

De jongeren coaching wordt geboden in de eigen woon/leefsituatie van de jongere, op school,  en/of op het kantoor van de coach. De manier van werken is coachend waarbij de jongeren zelf, eventueel met hun ouders, vaststellen waar zij tegenaan lopen, wat zij willen leren en op welke manier zij hun oplossingen willen realiseren. Deze aanpak stimuleert jongeren de eigen verantwoordelijkheid voor hun gedrag (weer) te nemen en verhoogt de motivatie om aan eigen doelen te werken.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor hulp van Elker is een doorverwijzing nodig van een (huis)arts, of van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e mail:aanmelding@elker.nl

"Ik heb geen zin om naar school te gaan en thuis alleen maar ruzie."

15-jarig meisje

Ambulante Jongeren Hulp

'‘Alleen als ouders en jeugdige het gevoel hebben dat je hun vraag hoort en serieus neemt, heb je een basis om verder samen te werken."

Jongeren coach