Print pagina

Voor wie

Voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden die meerdere en complexe problemen hebben. Eerdere lichtere vorm(en) van hulp hebben niet voldoende opgeleverd. Er is sprake van een (ernstig) verstoorde balans tussen draagkracht en draaglast.

Aanleiding

Ouders ervaren (ernstige) problemen in de opvoeding. Daarnaast ervaren ouders (en het kind/ jongere) meerdere en complexe problemen op andere gebieden.

Doel

Dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de opvoedvaardigheden van de ouders te vergroten, de gedragsproblemen van kinderen te verminderen en het sociaal netwerk (meer) te betrekken bij het gezin.

Achterliggende gedachte

Wanneer er sprake is van problemen op meerdere gebieden, loopt het stressniveau in een gezin op. Er kan een negatieve spiraal ontstaan waarin de problemen steeds ernstiger worden. IAG  is bedoeld om deze negatieve spiraal te doorbreken, waarbij de veiligheid van de kinderen voorop wordt gesteld.

Aanpak

Afhankelijk van de ernst van de situatie en de daarbij behorende vraag van het gezin wordt de aanpak en intensiviteit van de gezinsbehandeling aangepast.

De behandeling bestaat uit drie fasen:

1) startfase (4 tot 6 weken) waarin de focus ligt op het opbouwen van een werkrelatie, het analyseren en ordenen van de problemen in het gezin met de gezinsleden en het gezamenlijk opstellen van doelen;

2) veranderingsfase (10 tot 14 weken) waarin in  bezoeken van 1,5-2 uur aan doelen wordt gewerkt en

3) afbouw en afscheid (6 tot 8 weken) waarin de hulp gericht is op het vasthouden van het geleerde door de gezinsleden.

De gezinsbehandelaar maakt gebruik van verschillende technieken, middelen en instrumenten afhankelijk van de analyse van de problemen, de gestelde doelen en de wensen van de gezinsleden. Deze middelen zijn in de methodiekhandleiding ingedeeld onder vijf noemers: oplossingsgerichte gespreksvoering, geven van psycho-educatie, leren van vaardigheden aan gezinsleden, gezinstherapeutische technieken en vergroten en benutten van het sociaal netwerk.

Verwijzing

Bent u verwijzer en wilt u meer weten over aanmelden bij Elker?
U kunt terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail:aanmelding@elker.nl

Ik zat al een tijd lang met mijn zoon van acht in een negatieve spiraal. Wij botsen nogal. Ik werd er ongelukkig van, maar wist niet hoe ik eruit moest komen.

Moeder