Print pagina

Jongeren een tijdelijk thuis geven wanneer ze even niet thuis kunnen wonen.

Voor wie

Een gezinshuis is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die tijdelijk niet terecht kunnen in hun eigen gezin.

Aanleiding

Gedurende langere tijd kan het gezin geen verzorging en opvoeding bieden. Het plaatsen van een jongere in een pleeggezin is niet de juiste oplossing.

Doel

Na het verblijf in de gezinsboerderij heeft de jongere een positieve ervaring opgedaan met het leven in gezinsverband. Hij of zij ontwikkelt vaardigheden om ontwikkelingstaken uit te voeren. Als het mogelijk is, onderhoudt de jongere contact met zijn eigen familie.

Achterliggende gedachte

Jongeren hebben recht op opvoeding en verzorging in een veilige opvoedingssituatie. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de jongere. De jongere vraagt om een gestructureerde leefomgeving met continuïteit van vaste opvoeders. De jongere vraagt om het aanleren van vaardigheden, zodat hij/zij zich kan ontwikkelen. Daarnaast leert de jongere om te gaan met specifieke ontwikkelingsproblemen.

Aanpak

De (vaste) gezinshuisouders vangen 5 jongeren op in hun gezin. Het gezin heeft eigen kinderen en ook enkele huisdieren. Elker heeft verschillende gezinshuizen in de provincie Groningen. De jongeren worden langzamerhand voorbereid op steeds meer zelfstandigheid.

Duur

Het wonen op de gezinsboerderij is mogelijk tot het 18e jaar. Er wordt ruim voordat de jongere 18 jaar wordt, gezocht naar een geschikte vervolgplek om te wonen.

Verwijzing

Voor vragen kunt u terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail:aanmelding@elker.nl

Feit: In één Gezinshuis van Elker kunnen vijf jongeren worden geplaatst.

"Een gezinshuis is een plek waar structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid op nummer 1 staat."

Gezinshuisouder