Print pagina

Jongeren met een psychiatrische beperking op zichzelf laten wonen met begeleiding.

Voor wie

Beschermd wonen biedt begeleiding aan jongeren tussen 17 en 27 jaar bij het zelfstandig wonen. De jongeren hebben een IQ vanaf 85 en er is sprake van een psychiatrische beperking.

Aanleiding

De psychiatrische symptomen zijn beheersbaar en niet meer allesbepalend in het dagelijks leven van de jongere. Een klinische behandeling is dan ook niet meer noodzakelijk. De jongere is in staat om met de juiste begeleiding en training, vaardigheden eigen te maken of te onderhouden.

Doel

De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid door praktische en sociaal emotionele vaardigheden te leren. Jongeren leren bijvoorbeeld om te gaan met dagbesteding, zoals scholing, arbeid en vrije tijd.

Achterliggende gedachte

Inherent aan de begeleiding is een nauwe afstemming op de ontwikkeling van de psychiatrische symptomen. Waar nodig vindt  psychiatrische consultatie en controle op medicatie plaats. De begeleiding is voornamelijk individueel en richt zich op versterking van de zelfredzaamheid; hierbij is veel aandacht voor competentievergroting van de jongere. Doelen van begeleiding worden bij aanvang samen met de jongere en zijn omgeving vastgesteld.  Gedurende de begeleiding wordt waar mogelijk het netwerk van de jongere versterkt en geactiveerd, met als doel dat de jongere zich uiteindelijk zelfstandig binnen zijn eigen netwerk kan bewegen. De duur om de vereiste competenties te trainen is maximaal twee jaar. Wanneer veranderingen in bijvoorbeeld de woonvoorziening of de dagbesteding het bereikte psychische evenwicht aantasten, kan de begeleiding tijdelijk worden geïntensiveerd.

Aanpak

Elker biedt twee verschillende zorgvormen aan.

  1. Beschermd kamer wonen met verblijf, dat wil zeggen in een huis/pand van Elker. Wij bieden verschillende mogelijkheden wat betreft de intensiviteit van de begeleiding;
  2. Begeleid kamer wonen, bij deze vorm van begeleiding beschikt de jongere over eigen woonruimte.

Dagbesteding

Naast de individuele begeleiding kunnen jongeren deelnemen aan verscheidene projecten. Zo biedt Elker vormen van dagbesteding aan jongeren die tijdelijk niet schoolbaar en/of leerbaar zijn waardoor vaak ook de toegang naar arbeid stagneert. Ook wordt er vanuit een kookproject wekelijks een groepsactiviteit georganiseerd waarin jongeren gezamenlijk koken en eten. Zodat bijbehorende (sociale) vaardigheden in een gezellige en veilige sfeer kunnen worden geoefend. Lees rechts meer over de dagbestedingen.

Verwijzing

Voor vragen kunt u terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail: aanmelding@elker.nl

Niet praten zonder een klik.

Feit: Samenwerken met ouders is nodig omdat zij verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind (artikel 18 IVRK) en samenwerking bijdraagt aan positieve uitkomsten van residentiële hulp.