Print pagina

Coaching voor ouders die hun kinderen (tijdelijk) na de scheiding niet meer zien.

Voor wie

Voor gescheiden ouders van minderjarige kinderen die na de scheiding (tijdelijk) geen contact meer hebben met de kinderen.

Aanleiding

Wanneer ouders gaan scheiden kan het voorkomen dat door strijd of diverse oorzaken, één van de ouders (tijdelijk) geen contact meer heeft met de kinderen.

Doel

De ouder die (tijdelijk) zijn kinderen niet kan zien, heeft een manier gevonden hiermee om te gaan.

Achterliggende gedachte

Een van de uitgangspunten van Elker is dat wij vinden dat beide ouders het recht hebben om contact te hebben met de kinderen. Door diverse oorzaken kan het soms (tijdelijk) anders zijn. Soms besluit de rechter dat er tijdelijk geen omgang is, het kind weigert contact of houdt een van de ouders het contact tegen (ouderverstoting). Ook wanneer ouders hun kinderen (tijdelijk) niet meer zien, blijven zij ouders. De begeleiding helpt ouders om te gaan met deze situatie.

Aanpak

  • Aandacht voor de emoties van de ouder (verwerking en acceptatie);
  • Een manier vinden waarop het gemis van het kind een plek kan krijgen;
  • Vorm geven aan de rol van ouder op afstand;
  • Beginnen met 5 gesprekken.

Aanmelding

  • De ouder kan ervoor kiezen om zich rechtstreeks, zonder verwijzer, aan te melden. Kosten voor de ouder: €75,00 per gesprek (1 uur). Rechtstreeks aanmelden kan via Elker, klik hier.
  • Via de huisarts, het CJG of het sociale wijkteam d.m.v. een verwijzing op naam van het kind: geen kosten voor de ouder.
  • Met een beschikking van de rechtbank: geen kosten voor de ouder.

De gesprekken vinden plaats in Groningen.

Contact

Telefoon: gratis 0800-3553748 of e-mail: aanmelding@elker.nl (bereikbaar onder kantoortijden).

"Het is op dit moment niet mogelijk om contact te hebben met mijn dochter terwijl ik dat heel graag wil. Dat frustreert enorm. Elker denkt mee hoe ik met deze situatie om moet gaan.'' .

Moeder van een 14-jarige dochter