Print pagina

Begeleiding thuis voor ouders met kinderen die  problemen hebben in hun  ontwikkeling

Voor wie

We zetten dit traject in wanneer ouders zorgen maakt over het gedrag en de ontwikkeling van je kind (1 tot 14 jaar). Denk aan ongehoorzaamheid, driftbuien, niet willen slapen, moeilijk eten of agressief gedrag.

Aanleiding

De ouders ervaren een opvoedprobleem en/of maken zich zorgen over de ontwikkeling/het gedrag van hun kind. Er is behoefte aan kortdurende en gezinsgerichte ondersteuning in de thuissituatie.

Doel

  • Voorkomen of verminderen van gedragsproblemen
  • Versterken van ouderschapsvaardigheden en zelfvertrouwen
  • Bevorderen van het positieve ouder-kind contact
  • Inzicht geven in de ontwikkeling van het kind

Achterliggende gedachte

Begeleiding voor gezinnen met kind(eren) van 0-14 jaar. Dit betekent dat er een ambulant hulpverlener van Elker ongeveer 1x per week bij ouders thuis komt. Samen met ouders gaat de ambulant hulpverlener kijken wat nodig is en welke problemen er zijn. Ook  kind(eren) worden betrokken.  De begeleiding kan duren van 6 weken tot een jaar.

Aanpak

We ordenen samen met de ouders de problemen, denken samen na over oplossingen en stellen samen met ouders doelen. Daarna gaan we met elkaar aan de slag met deze doelen. We bespreken wat er goed gaat. Maar ook waar het nog niet lekker loopt. We geven de ouders en de kinderen adviezen en tips over hoe zij met elkaar problemen op kunnen lossen.

Verwijzing

Bent u verwijzer en wilt u meer weten over aanmelden bij Elker?
U kunt terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail:aanmelding@elker.nl

‘ Doordat de hulpverlener ook video-opnames maakte, zagen we ineens wat er werkelijk gebeurde als we gingen eten’

“De ambulant hulpverlener ging ook bij Mel (3 jaar) op de peuterspeelzaal kijken. Samen hebben we een manier gevonden om hem wel in zijn eigen bed te laten slapen”

Ouders