Print pagina

Ambulante begeleiding voor het jonge en schoolgaande kind

Ondersteuning aan kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers psz, kdv of bso en/of leerkrachten wanneer er vragen of zorgen zijn over het gedrag en/of de ontwikkeling.

Voor wie

Voor kinderen van 2-14 jaar op een peuterspeelzaal (PSZ), kinderdagverblijf (KDV), basisscholen (BAO), Buiten Schoolse Opvang (BSO) waarbij er vragen zijn rondom de ontwikkeling en/of het gedrag van een kind.

Aanleiding

Bij kinderen kunnen op psz, kdv, bso of school moeilijkheden ontstaan op het gebied van ontwikkeling en/of gedrag. Dit kan problemen veroorzaken waardoor het kind, ouders, pedagogisch medewerkers en vaak ook de leerkracht tijdelijk hulp en begeleiding nodig hebben.

Doel

 • Duidelijk krijgen wat heeft het kind nodig om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen: thuis en in groepssetting.
 • Vergroten van vaardigheden van het kind
 • Vergroten van inzicht bij ouders, pedagogisch medewerkers/leerkracht in de problematiek en mogelijkheden van het kind

Achterliggende gedachte

Het traject ambulante begeleiding van het jonge en schoolgaande kind is gebaseerd op een systeem gerichte en oplossingsgerichte visie.

Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. De hulpverlening wordt geboden in de eigen omgeving.
De ambulante begeleiding kan worden ingezet als ouder en de psz, kdv, bso of school vragen om:

 • Begeleiding, adviezen ondersteuning bij het omgaan met het gedrag van het kind;
 • Duidelijkheid en meedenken over welke ondersteuningsbehoefte/zorgbehoefte het kind heeft;

Aanpak

In een gezamenlijk startgesprek met verwijzer, ouders en een professional van de groep waar het kind naar toe gaat worden doelen opgesteld. Op basis van de doelen wordt een plan van aanpak opgesteld. Het plan kan bestaan uit:

 • Observaties thuis en/of op de groep van het kind;
 • Gesprekken met kind, ouders, professionals;
 • Pedagogische coaching on the job (= op momenten meedraaien in de groep, hierdoor zicht krijgen op wat het kind nodig heeft en wat werkt);
 • Ondersteuning bij het versterken van de sociaal/emotionele ontwikkeling van het kind;
 • Pedagogische coaching in thuissituatie;
 • Psycho-educatie over de problematiek of ontwikkelingsstoornis van het kind;

Verwijzing

Bent u verwijzer en wilt u meer weten over aanmelden bij Elker?
U kunt terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail:aanmelding@elker.nl

"Het was erg prettig dat de Elker-coach meekeek op de peuterspeelzaal en ons adviezen gaf hoe we konden omgaan met het gedrag van Jelmer."

Pedagogisch medewerker psz