Print pagina

Hieronder worden de meest gestelde vragen van verwijzers/professionals gedeeld. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem gerust contact op met Team Aanmelding & Advies. Telefonisch via 050 – 5239494 en ook bereikbaar via e-mail: aanmelding@elker.nl.

1. Wat is de productcode voor bepaalde hulpvorm?

De eerste maanden van het jaar 2016 kwamen er veel vragen binnen over productcodes. Het was voor iedereen een zoektocht en we hebben elkaar hier in kunnen ondersteunen. Heeft u nu vragen hierover, bel gerust!

2. Welk volume en eenheid moet ik afgeven?

Per productcode moet er een Volume en Eenheid ingevuld worden, bijvoorbeeld: Ambulante Begeleiding heeft de productcode hiervoor is 45A56. Volume is ‘6’ en Eenheid is ‘uur’. Voor de ambulante begeleiding wordt dus 6 uur per week aangevraagd.

3. Willen jullie even meedenken in een bepaalde casus? Wat kan Elker in deze casus betekenen?

Wij worden bij Team Aanmelding&Advies geregeld gebeld met de vraag mee te denken in een bepaalde vraag welke is gesteld in het basisteam. Samen kijken we dan of Elker iets voor deze cliënt kan betekenen. Dit kan een reguliere aanvraag zijn voor een bepaalde hulpvorm die Elker biedt, maar soms zijn er vragen naar bv trainingen welke via een budget betaald worden. In zo’n geval kan dit aangevraagd worden bij Team A&A, waarbij wij kijken in afstemming met onze businesscontroller wat er mogelijk is. Team A&A wordt ondersteund door een aantal gedragswetenschappers die bij inhoudelijke zaken mee kunnen denken.

4. Wat is de route van aanmelden?

De route van aanmelding is regelmatig onderwerp van gesprek. Vanuit het CJG dient er een aanvraag gedaan te worden voor een bepaling jeugdhulp bij de backoffice van de gemeente. De backoffice medewerkers zorgen voor de administratieve afhandeling. Via de backoffice wordt er een digitale zorgtoewijzing naar Elker gestuurd. Dit is de formele opdracht waar in staat welke hulp in welke periode ingezet mag worden en voor hoeveel uur/dagdelen/etmalen/stuks.

Dit is een officiële route, welke momenteel nog te veel tijd in beslag neemt. Vandaar dat we vanuit Elker vragen om de inhoudelijke informatie (familiegroepsplan, ondersteuningsplan, invulformulier RIGG) ook te sturen via het verwijsformulier welke ingevuld dient te worden. Op die manier lopen de processen synchroon en kan de hulp sneller starten, in afwachting van de formele zorgtoewijzing.

5. Wat is nodig voor de aanmelding?

Wanneer het verwijsformulier volledig ingevuld is, hebben wij alle benodigde NAW gegevens die nodig zijn voor de verwerking en registratie in het cliëntsysteem (user). Daarnaast vragen wij aanvullende rapportage mee te sturen van de cliënt. Dit kan via de beveiligde website geüpload worden onderaan het verwijsformulier. Het is belangrijk dat zowel de NAW gegevens als de inhoudelijke informatie bij Elker terecht komt zodat wij een cliënt zo snel mogelijk door kunnen zetten naar de juiste afdeling en de hulp zo snel mogelijk kan starten.

 • Jacqueline Beverwijk

  Constructief overleg @Elkergroningen en @AccareKJP. Soms even zoeken, maar uiteindelijk elkaar vinden rondom clientperspectief. De een behandelen, de ander stevig pedagogisch klimaat bieden en wonen. Hoe mooi is dat!

  Geretweet door Elker
 • Elker

  Mooie samenwerking tussen Nieuwe Perspectieven van Elker, de gemeente en een WIJteam. Samen een 'zwevende' jongere weer perspectief kunnen bieden! #NieuwePerspectieven #Trots

 • Elker

  Onze bestuurder @wybecnossen heeft vanmiddag samen met andere bestuurders het stappenplan suïcide preventie ondertekend en aangeboden aan wethouder Gijsbertsen. elker.nl/nieuws/zorgorg…

 • Jacqueline Beverwijk

  Goed nieuws voor #nieuweperspectieven! Voor 2018 zijn weer trajecten door de gemeente Groningen ingekocht. Dit betekent dat we ook dit jaar weer mogelijkheden hebben om 18+ jongeren uit de stad Groningen te helpen met problematiek op meerdere leefgebieden.

  Geretweet door Elker
 • Elker

  Team A&A van Elker organiseert op 13 maart een netwerklunch voor (gezins-)voogden en jeugdreclasseerders van de gecertificeerde instellingen. #weekvanzorgenwelzijn elker.nl/over-elker/act…

6. Hoe werkt het verwijsformulier, is deze beveiligd?

Het verwijsformulier kan online ingevuld worden op de website. Deze website bevindt zich in een beveiligde omgeving, waardoor gegevens en rapportage op een betrouwbare manier verstuurd worden.

7. Waarom moeten we aanvullende rapportage meesturen?

Voordat de hulp kan starten dient er achtergrondinformatie beschikbaar te zijn voor de hulpverlener. Op die manier kan de hulpverlener middels de juiste gegevens aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt.

8. Hoe lang is de wachtlijst voor een bepaalde hulpvorm?

Het streven is om binnen vijf werkdagen na aanmelding contact op te nemen met de cliënt. Daarnaast is het streven om binnen zes weken te starten met de hulp. In overleg met de cliënt kan er gekeken worden naar een eventuele second best oplossing.

9. Hebben jullie de verwijzing voor client X al ontvangen?

Wanneer de verwijzing voor een cliënt bij ons binnen is, kunnen wij dit nakijken. Als de toewijzing de juiste gegevens bevat en compleet is, zetten wij de cliënt door naar de zorgadministratie. Wanneer er om een of andere reden nog meer of andere informatie nodig is, zorgt Team A&A voor deze gegevens.

10. Hoe werkt het woonplaatsbeginsel?

De gemeente waar de gezaghebbende ouder woont, is verantwoordelijk. Wanneer ouders gescheiden zijn, geldt het hoofdverblijf (dit is de gemeente waar het kind ingeschreven staat). Kijk voor overige situaties bv. voogdij, gezag in het buitenland, meerderjarige jeugdige op https://www.voordejeugd.nl (factsheet woonplaatsbeginsel )