Niet praten zonder een klik.

Beschermd wonen

Pierre en Joey en de klik met hun begeleiders

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Ze komen nog wel eens ‘op de groep’ aan de Kajuit in Groningen. Even een bakkie doen en kletsen met groepsleiding die ze nog kennen. En natuurlijk oude herinneringen ophalen. Over het illegale terras op het platte dak.

Op het Vmbo liepen ze langs elkaar heen, Joey en Pierre. Ze kenden elkaar alleen van gezicht. Nooit contact gemaakt. Er was geen aanleiding. Toen Joey kwam binnenstappen in Kajuit, fase 1, zag hij Pierre gelijk staan en was hij verrast. Nooit gedacht dat ook hij problemen thuis had. Dat zie je er aan de buitenkant niet aan af. Het ijs was meteen gebroken.

Joey en Pierre, hun echte namen, wonen allang niet meer in een hulpvorm van Elker. Dat was de reden voor Elker om hen eens op te zoeken en te bevragen naar hun ervaringen. Beiden kwamen via voorgaande leefgroepen in het logische vervolgtraject bij de Kajuit terecht.

Hun beide voorgeschiedenissen zitten vol met problemen bij het opvoeden en opgroeien, en problematische contacten met ouders, scheiding, problemen met justitie. De problemen hadden niet alleen een grote weerslag op het gezin waarin zij beiden opgroeiden maar ook op hen zelf.


Joey: Ik ben opgepakt door mijn jeugdreclasseerder en naar de crisisopvang van Elker gebracht. Ik was onhandelbaar en had een uiterst kort lontje.

Pierre: Ik wist niet meer wat eerlijkheid was, daar komt het ongeveer op neer en mijn vader kreeg een nieuwe vriendin die mij moederliefde gaf. Maar wat moest ik er mee. Dat kende ik niet.

Niet praten zonder een klik

Beiden hebben veel gehad aan de periode bij Elker en specifiek bij Kajuit. Het aanleren van praktische zaken als met geld omgaan, het huishouden doen was niet aan hen besteed. Dat was al bekend, het ging vooral om de binnenkant. Hoe ga je met jezelf om, wat kun jijzelf aan je problemen doen en hoe kijken anderen naar jou. Dat moet je uiteindelijk wel zelf doen maar iemand die je daarin stimuleert en vertrouwen heeft, is wel essentieel. De positieve ervaringen met de groepsleiding, je persoonlijke begeleider, zijn voor beiden van doorslaggevende betekenis geweest. Anders had ik me afgevraagd wat ik daar dan moest, wat ik er mee opschoot. Nu had je gesprekken met iemand met wie je een goede klik had. Het aller aller belangrijkste is dat je begeleider je serieus neemt, vinden Joey en Pierre. Zij vinden het ook belangrijk dat het goed met je komt. Dat helpt echt.

Naast de serieuze kant is er ook veel lolgemaakt in die periode. Vooral over het illegale terras waar Pierre en Joey vaak even zaten. Tussen de twee groepen bevond zich een balkon waar zij niet mochten zitten vanwege veiligheidsredenen. Daarom maakten Pierre en Joey een illegaal balkon op het platte dakje boven. Daar zaten ze lekker buiten, buiten het oog van de groepsleiding. Tenminste dat dachten zij. Maar in de glasweerspiegeling van het net afgebouwde nieuwe kantoor aan de overkant, zag de groepsleiding de jongens op een gegeven moment zitten. Tsja, toen was het al snel afgelopen. Maar de herinnering aan de lol die ze daar hadden is groot.

Toekomst

Na Kajuit en BKB (Begeleide Kamerbewoning, red.) scheidden de wegen van de jongens. Pierre woont tijdelijk bij zijn vader en zijn vriendin en Joey ging zelfstandig wonen. Dat ging niet helemaal goed en nu woont hij tijdelijk bij  een vriend in en krijgt hij hulp bij het opnieuw op orde brengen van zijn leven. Joey: Ik ben nog steeds wel een kwajongen maar mijn lontje is niet meer zo kort. School houd ik niet vol, dat is niet geschikt voor mij. Muziek beheerst zijn leven, Joey is een klassieke rapper. Hij wil graag DJ worden. Mijn doel is om mensen te laten dansen op een mooi verhaal dat ik rap. Over de periode bij Elker zegt Joey dat niet alles opgelost is in zijn leven maar ‘dat kon ook niet in 1,5 jaar’.

Pierre: Ik volg een BBL opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg, red.) en werk 4 dagen in de week bij een groot bedrijf in installatietechniek. Hij weet goed wat hij hierna wil: cursussen volgen om een gespecialiseerd servicemonteur te worden.

Ik kan nu beter omgaan met de vriendin van mijn vader. Ik zie dat zij het meent. Die moedergevoelens en een stukje gezinsleven voelen toch heel fijn.