Mama, wil je met papa in het echt praten?

KIES

Mama, ik wil graag dat je papa in het echt gaat spreken.

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Een scheiding kan negatieve gevolgen hebben voor kinderen. Ook moeder Anita merkte dat de scheiding tussen haar en haar ex-partner gevolgen had voor haar 12-jarige dochter Chelsey. Ze was onzeker, had moeite om haar gevoelens te uiten en werd gepest op school. Via het Omgangscentrum zijn Anita en Chelsey in aanraking gekomen met het programma Kinderen in Echtscheidingssituaties (KIES).

Chelsey heeft haar vader tot haar tiende levensjaar niet gezien. Haar vader leeft de helft van het jaar in het buitenland, waardoor contact altijd lastig is geweest. Sinds Chelsey contact heeft met haar vader, gaat ze één keer in de twee weken een zaterdag naar hem toe. In het KIES-programma bleek dat ze dit ook genoeg vond.

Chelsey vindt het eng om bij haar vader te slapen. Gewoon omdat ze hem nog niet zo goed kent. Hem vertellen dat ze dat eng vindt, vindt ze spannend. In het KIES-programma leren kinderen sterker te worden en hun gevoelens te uitten. Andere kinderen van de groep vroegen Chelsey bijvoorbeeld of haar vader wist dat ze het eng vond om bij hem te slapen. Ze gaven haar tips en trucs om het hem te vertellen en er is een rollenspel gedaan om Chelsey op weg te helpen.

De KIES-coaches laten de kinderen er vrij in of ze het rollenspel bijvoorbeeld daadwerkelijk in de thuissituatie uitgevoerd hebben. Door kinderen hier later op aan te spreken wordt er een oordeel gegeven op het wel of niet handelen van het kind. Het kind mag zelf bepalen wat ze met de geboden hulp doen.

Chelsey:” Via KIES heb ik geleerd dat ik best over de scheiding verdrietig mag zijn en daarover mag praten.”
In het kaartenspel had Chelsey een kaartje gepakt met een afbeelding van een mobiele telefoon. Haar vader en moeder hadden enkel contact via de telefoon en dat was erg frustrerend, aldus Chelsey. Ze wenste dat haar ouders elkaar eens gingen ontmoeten om contact te hebben. De moeder van Chelsey vindt het fijn dat haar dochter meer gevoelens durft te tonen. Moeder: “ De dag dat ik face-to-face had afgesproken met de vader van Chelsey, was ze zo gelukkig. Ik besefte niet dat die ontmoeting zoveel voor haar betekende.”

Door middel van acht KIES-bijeenkomsten met verschillende thema’s leren kinderen beter om te gaan met de scheiding en met mogelijke lastige situaties waarin ze zich bevinden of in terecht komen. Daarnaast
worden kinderen weerbaarder gemaakt, doordat ze in hun kracht worden gezet; door met elkaar te herkennen en te erkennen voelen kinderen dat wat zij ervaren reëel is en er mag zijn. Ieder thema kent een aantal middelen die ingezet kunnen worden, zoals bijvoorbeeld rollenspellen, gedichten schrijven, wer nen.” De moeder van Chelsey merkte al gauw dat het volgen van het KIES-programma zijn vruchten afwerpt. Anita:” Ik merkte dat Chelsey steeds opener werd en ze vertelde me ook wat ze wilde. Bijvoorbeeld dat wij als ouders persoonlijk onderling contact zouden hebben.

Afgelopen jaar is de eerste Kinderen in Echtscheidings-situaties (KIES) groep gestart, en met succes. Uit de evaluatie van dit programma blijkt dat zowel kinderen als ouders veel hebben gehad aan KIES. In oktober dit jaar starten er twee nieuwe groepen. Chelsey: “Één keer toen kon mama mij niet naar de KIES-groep brengen, maar ik moest en zou heen. Ik vond de KIES-groep zo leuk.
Toen heeft papa mij gewoon van huis opgehaald en naar de groep gebracht!” Vertelde ze met een onvergetelijke glimlach...