Demy heeft haar papa en mama weer terug!

Hulp bij scheiding

Kinderen scheiden nooit

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

En ze scheiden nog lang en gelukkig. Het reclamebord van een bank aan de rondweg is al een heel eind op weg. Maar voor het zover is gaat daar nog wel een en ander aan vooraf. Dat weten Yvonne en Dennis als geen andere.

Ruim twee jaar geleden besloten zij te scheiden. Dochter Demy was toen 2,5 jaar oud. Er volgde een loodzware periode voor beide ouders die gepaard ging met over en weer ernstige beschuldigingen, touwtrekkerij, contact met BJZ, advocaten en rechtbankzittingen. Over de omgang met Demy. Er kwam geen omgang tussen Dennis en zijn dochter tot stand en de voormalige partners, geflankeerd door hun wederzijdse familie, groeven zich steeds dieper in hun stellingen. Tot het moment dat de Raad aan de rechter adviseerde om de ouders te laten deelnemen aan het Ouderschap Na Scheiding (ONS) traject van Elker. Een dwingend advies voor Dennis in het vrijwillig kader.

Spuigesprekken
Dennis: Ik wilde niet om de tafel met Yvonne vanwege de beschuldigingen die er lagen. Maar terug naar hoe we het deden, was geen optie meer. Ik moest over mijn principes heenstappen, dat was eigenlijk het allermoeilijkste moment in het hele traject voor mij. Meedoen terwijl je eigenlijk niet wilt. Het ging goed tussen Demy en mij. Als ik mijn dochter zag, deden we leuke dingen met elkaar en was er veel liefde over en weer.

Yvonne: Na de intake, die apart van elkaar was, gingen we samen in gesprek. Er was zoveel boosheid in mij en ik gooide er alles uit. Dat noemden ze spuigesprekken. Als ik ging schreeuwen stopte de begeleidster het gesprek en wees zij ons op de gespreksafspraken en op onze ouderrol.

Dennis: Soms kwam er een foto van Demy op tafel en werden we geconfronteerd met de vraag voor wie we dit traject deden. Dan was het even stil. Een hele confrontatie. Ja, het gaat natuurlijk om Demy. Om haar belangen. Dat moet je niet kwijt raken.

Omgangscentrum
In het Omgangscentrum van Elker moest Dennis laten zien hoe zijn contact met Demy eruit zag. Een kunstmatige situatie die voor hem niet gemakkelijk was. Terugkijkend op dat deel vertelt Dennis dat het toch een waardevol onderdeel van het traject was, omdat hij aan een buitenstaander kon laten zien hoe de band met Demy eruit zag in de praktijk.

Herstel ouderrelatie
Het vertrouwen over en weer groeide naarmate de gesprekken positief verliepen, juist door de duidelijke begeleiding die er omheen zat en de positieve signalen over het ouder-kind contact in het Omgangscentrum.

Dennis: het super zakelijke van het begin is er niet meer en de dure advocaat hoeft er ook niet meer tussen te komen. Laatst was Demy jarig en kwam ik bij mijn ex thuis op verjaardagsbezoek. Als Yvonne onze dochter bij mij brengt voor een bezoek, vraag ik haar nu om even binnen te komen voor een bakje koffie in plaats dat zij afscheid neemt bij de voordeur.

Yvonne: ik merk dat het Demy goed doet, de bezoekjes aan haar vader. Dat zij blij reageert op haar vader en dat zij hem nodig heeft. Het geeft mij vertrouwen in de toekomst. Hij moet ook haar vader kunnen zijn. Voor mijzelf geldt dat ik mijn problemen over wat er gebeurd is in onze relatie plek moet geven en moet leren oplossen.

De ouders zijn gescheiden maar Demy heeft haar papa en mama weer terug.  Niet samen thuis maar wel samen in de opvoeding.

Ouderschap na Scheiding (ONS)
Elker helpt gescheiden ouders om op een positieve wijze met elkaar te communiceren, ten behoeve van het kind.

Omgangscentrum
Elker brengt de omgang tussen kind en ouders tot stand als een ouder(s) het kind niet meer ziet na de scheiding. Elker begeleidt deze omgang in het Omgangscentrum.

Kinderen In Echtscheidings Situaties (KIES)
Elker coacht kinderen in echtscheidingssituaties. Kinderen wisselen in groepsverband of individueel ervaringen uit. De groepen en gesprekken starten zijn in maart 2013 gestart.