Hij heeft geleerd met zijwieltjes te fietsen!

MKD

Hoera, 4 jaar! En nu?

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Hoera, 4 jaar! Tijd om naar de basisschool te gaan. Maar zo vanzelfsprekend was dat bij ons niet. Een basisschool? Met 12 kindjes in de klas en maar 1 juf/meester?  Maar hoe moet dat dan als Maarten verschoond moet worden? En wie gaat er dan naast Maarten zitten, om hem te helpen met het doen van een werkje? En kan hij wel meedoen met de gymles?  Maarten heeft een jaar lang op de therapeutische peutergroep gezeten, op Beatrixoord te Haren.  Vanuit Beatrixoord kregen we het schooladvies Speciaal Basisonderwijs (SBO). Dus hebben we 2 SBO scholen bezocht. 12 kindertjes die ook nog extra aandacht nodig hebben, met maar 1 juf? Hoe moet dat dan?  Kan hij niet beter naar ons dorpsschooltje, waar alles zo vertrouwd is voor hem?

MKD
Op advies van de dorpsschool, kwamen we bij het Medisch Kinder Dagverblijf (MKD) in Veendam terecht. Gelukkig. Het MKD was wat we zochten. Kleine groepjes, van 8 tot 10 kinderen, met 3 pedagogisch medewerkers. Maarten kreeg elke week logopedie en fysiotherapie. Eén op één. En ging zienderogen vooruit. Hij heeft geleerd met zijwieltjes te fietsen! Hij werd veel beter verstaanbaar, waardoor het spelen met andere kinderen ook makkelijker ging. Ook als ouders werden we erg betrokken, de lijntjes waren kort. We kregen als ouders advies hoe we met Maarten zijn gedrag moesten omgaan. Elke dag werd een schriftje bijgehouden, zodat we ook elke dag ervaringen konden uitwisselen. Omdat Maarten met de taxi opgehaald werd, hadden we natuurlijk niet veel contact met andere ouders. Daarom was het fijn dat er themaochtenden voor ouders werden georganiseerd. Om verhalen van andere ouders te horen, om ervaringen uit te kunnen wisselen en ook om advies van het MKD hierin te krijgen. Ook bood MKD onderwijsfaciliteiten. Een ervaren leerkracht kwam 3 ochtenden lesgeven aan de kindertjes die hier aan toe waren, om alvast aan het onderwijs te wennen. Omdat Maarten het klassikaal nog best moeilijk vond, kwam de leerkracht hem zelfs individueel les geven. Geweldig toch!

Volgende stap
En toen kwam de tijd om verder te kijken. Maarten was klaar voor een volgende stap. Ook hierin heeft het MKD advies gegeven. Op basis van ontwikkelingstesten en op basis van de ervaring met Maarten in de groep en in het onderwijs, hebben we het advies gekregen voor de Groninger Buitenschool in Haren. We wisten niet van het bestaan van deze school, maar het is een hele goede keuze geweest. Maarten zijn mentor van het MKD heeft ons begeleid bij de eerste gesprekken met deze school en de afhandeling van de formaliteiten. Ook hier heeft Maarten het nog naar zijn zin. Het is een goed advies geweest! Maar hij heeft het ook nog steeds over het MKD en dan met name over die ene juf ;-).