Ooit gedacht aan het pleegouderschap?

Pleegzorg

Het pleegkind wil niet bij je wonen, maar jij doet de deur open

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Hedde en Bertha Bijma uit Lutjegast vertellen in hun eigen omgeving over het pleegouderschap en de dingen die zij tegenkomen. In het pleeggezin verblijven op het moment drie pleegkinderen en ‘s weekends komt daar nog eentje bij. Hedde en zijn vrouw hebben inmiddels negentien pleegkinderen opgevangen.

Elker ondersteunde, in samenwerking met Jeugdhulp Friesland, een bijzondere voorlichtingsavond “Pleegzorg in de buurt” die Hedde onlangs in een kerkgebouw in Buitenpost had georganiseerd.

Hedde las de oproep in de Pleegpraat over het vertellen over pleegzorg in eigen vrienden- en bekendenkring en ging voortvarend aan de slag in zijn Christengemeente in Buitenpost.

“Mensen hebben er vaak geen weet van welke wereld je binnenstapt als beginnend pleegouder. Ik heb eerst op alle stoelen een pleegzorgfolder gelegd. Vervolgens is er een deel van de dienst aan gewijd.

De zondag daarop stonden mijn vrouw en ik op de preekstoel om over pleegzorg te vertellen. De belangstelling voor deze lokale voorlichtingsbijeenkomst is trouwens overweldigend,” vertelt Hedde.

“Onze zoon zat er ook bij en vertelde over zijn beleving. Want ook dat verhaal moet verteld worden. De impact die het pleegouderschap op hen heeft. Als een pleegkind vervelend tegen pleegouders doet, dan vinden de eigen kinderen dat vaak heel erg moeilijk en confronterend. Daar moet je echt rekening mee houden”.

Tijdens de avond vertelde iemand zelf pleegkind te zijn geweest. En hoe blij ze was dat haar pleegouders het met haar hebben volgehouden omdat deze periode achteraf van grote invloed is geweest op haar verdere levensweg. Een mooie aanvulling uit onverwachte hoek, vond Bertha. “Je merkt dat mensen met gerichte vragen komen omdat ze er vaak al wat vanaf weten”. Het ging deze bijeenkomst ook over het grote belang van een goed eigen netwerk. Dat is goud waard ervaren veel pleegouders want zonder heel veel verhaal of uitleg moet je even kunnen bijkomen buiten je gezin.

Pleegzorg in jouw buurt

Marion Brink, voorbereider en onderzoeker bij Elker Pleegzorg, vertelt over het voordeel voor belangstellenden om naar zo’n lokale bijeenkomst te gaan. “Het viel op dat de drempel heel laag was om te komen. Het spreekt mensen dus aan omdat ze vaak de pleegouders kennen uit hun eigen netwerk”. Meer dan veertig belangstellenden woonden deze avond bij.