Dag van de Samenwerking

Samenwerking rondom het jonge kind

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Zaterdag 7 juli is het de Dag van de Samenwerking. Binnen de jeugd- en opvoedhulp is samenwerking ontzettend belangrijk. Bij hulpvragen spelen vaak meerdere factoren en partijen een rol. Om dit belangrijke onderwerp onder de aandacht te brengen, delen we graag onderstaand verhaal.

Jurre (5) was naar het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) verwezen omdat hij niet meer naar de basisschool kon vanwege heftig agressief gedrag. Door een GGZ-instelling was al eerder vastgesteld dat hij traumatische ervaringen heeft gehad en hij het daardoor moeilijk verdroeg om zijn moeder niet te zien. Dit uitte zich in langdurige en heftige boze buien op school. Niet alleen school, maar ook de moeder, alleenstaande ouder van een groot gezin, was ten einde raad.

Elke dag nieuwe kans om te leren

Tijdens de behandeling op het MKD heeft Jurre in kleine stapjes geleerd om gescheiden te zijn van zijn moeder en te leren functioneren in een groep. Dit ging met ups en downs. Ook op het MKD uitte Jurre zijn onmacht en angst vaak fysiek en verbaal. Het team van pedagogisch medewerkers heeft hem hierin vaak 1-op-1 begeleid en zo kreeg hij elke dag een nieuwe kans om te oefenen met datgene wat hij het meest moeilijk vond. Hij leerde steeds meer te vertrouwen op anderen en zichzelf en kon zijn emoties beter reguleren. Met moeder werd nauw samengewerkt om steeds opnieuw de aanpak thuis en de aanpak op het MKD op elkaar af te stemmen. Na het opdoen van een aantal succeservaringen (na verloop van tijd) werd de behandeling op het MKD uitgebreid met de interne klas van RENN4. Ook om weer ervaringen in een schoolse setting op te doen binnen de vertrouwde omgeving van het MKD.

Samenwerking BOOG en MKD

Een ambulant hulpverlener van BOOG (Behandeling en Ondersteuning in Onderwijs en Gezin) werd ingezet bij de start van de dag om hem te begeleiden na het afscheid van moeder. In samenwerking met de GGZ-instelling is tijdens het traject geprobeerd om traumabehandeling aan te bieden. Hoewel dat op dit moment nog niet geslaagd is, heeft hij door de behandeling op het MKD veel vaardigheden geleerd en positieve ervaringen opgedaan.

Weer terug naar zijn oude school

In een gesprek met moeder, leerkracht, en hulpverleners van BOOG en het MKD is voorgesteld om weer 1 dagdeel op zijn oude school te proberen en dit gedurende het traject verder uit te breiden. De vertrouwde BOOG-medewerker was ook daar aanwezig bij de start van de dag. De verwachting is dat Jurre na de zomervakantie volledig naar zijn oude school teruggaat. Zijn BOOG-medewerker kan met hem mee om hem en de leerkracht op school te helpen. Zo houdt hij een bekend gezicht bij zich. Moeder is erg opgelucht dat hij weer naar school gaat en bovenal dat hij veel beter in zijn vel zit!

Een goede samenwerking met moeder, leerkracht en andere hulpverleners en de inzet van Jurre zelf, heeft ervoor gezorgd dat Jurre weer naar zijn eigen school kan!

* Alle namen zijn gefingeerd.