Over verschillen in twee opvoedingsculturen

Beschermd wonen

Belonen of straffen...

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Kortgeleden zat ze met haar voogd om de tafel om haar hele dossier in te kijken. Wat haar opviel is dat wat Rupa (18) over zichzelf las, eigenlijk wel klopte. Een meisje met een duidelijke eigen mening, worstelend tussen twee culturen en onder grote spanning in de relatie met haar moeder. Maar ook hoe zij zich later ontwikkelde klopte volgens de rapportage. Meer zelfvertrouwen, meer inzicht door de fysieke afstand die ontstond na de uithuisplaatsing toen Rupa 14 was. Maar die eigen mening daar zat ook veel onzekerheid onder, lacht Rupa nu.

Er waren momenten dat ik dacht: “Als ik die kant kies, dan gaat het fout met mij aflopen. Maar dat is niet gebeurd. De begeleiders vertrouwden erop dat het goed met mij zou gaan. “Rupa is soms nog steeds een beetje verbaasd. Dat anderen positief zijn en in jouw mogelijkheden geloven. “Dat hielp mij in mijn keuzes.”

Straffen of belonen?

Rupa is geboren in Nepal. Haar vader heeft zij nooit gekend en toen haar moeder met een Nederlandse man trouwde, was de beslissing snel genomen om naar Nederland te verhuizen. Daar kreeg Rupa, toen 7, er nog een zusje bij. Rupa is kind van zogenaamde eerste generatie niet-westerse ouders. Deze eerste generatie ouders wordt veelal gekenmerkt door een lage opleiding, relatief grote gezinnen en een laag inkomen. Ook komt het slaan van kinderen in de strenge en traditionele opvoeding voor. Dit zijn risicokenmerken voor het ontwikkelen van problemen*. “Ik mocht ook geen korte rokjes dragen of met een jongen thuiskomen. Dat hoort niet in onze cultuur.” Jeugdzorg raakte betrokken bij het gezin en toen Rupa 14 jaar was, werd zij geplaatst in een crisisopvanggroep van het Leger des Heils. Hierna werd er een plek gevonden in een leefgroep van Elker waarna Rupa vervolgens doorging naar Begeleid Kamer Bewoning. Mossika Schuurman, haar begeleidster van Elker: Rupa is na haar aankomst snel vernederlandst. Haar moeder veel minder. In de afgelopen periode heeft Rupa geleerd en geaccepteerd dat zij haar moeder niet kan veranderen of anders kan laten kijken maar er is wel meer ruimte ontstaan voor het zes jaar jongere zusje. Rupa komt regelmatig even thuis, met name voor haar zusje: “Ik sta soms tussen haar en mijn moeder in als zij ruzie hebben. Je mag best vertellen wat je vindt maar een grote mond of schelden, daar krijg je toch niks voor terug”. Rupa probeert haar Nepalese achtergrond te verbinden met de Nederlandse waarden en normen. Het belang en de hechtheid van familiebanden maar niet de harde hand als opvoedingsmiddel hierin want “goede relaties zijn belangrijker dan het instandhouden van ruzies.”

Rupa ziet mogelijkheden genoeg voor haar toekomst in Nederland. Ze is creatief, maakt Japanse manga’s (strips) en volgt de opleiding Helpende Zorg en Welzijn aan het Noorderpoort College. Het liefst wil Rupa na haar opleiding, met jongeren gaan werken want “deze leeftijd ken ik goed en voelt als een uitdaging”.

Sinds kort is Rupa helemaal ‘los’ van Elker. Haar begeleidster: “Rupa heeft zich goed ontwikkeld en zal zeker nog af en toe even WhatsAppen of een berichtje sturen hoe het met haar gaat. Ze is ook goed voorbereid en weet waar zij nu haar vragen neer kan leggen.” Voor Rupa geldt dezelfde insteek. Zij is klaar en voorbereid op haar nieuwe levensfase in haar eigen land. Nederland.

 

Hoe ouders de opvoeding beleven blijkt samen te hangen met het voorkomen van opvoedproblemen. Bij ouders die negatief gestemd zijn over de opvoeding, worden vaker opvoedproblemen gesignaleerd dan bij ouders die positief gestemd zijn. Een negatieve beleving van de opvoeding houdt in dat zij ontevreden zijn over de opvoeding, het belastend en zwaar vinden en/of zich veel zorgen maken over de opvoeding. Een negatieve beleving van de opvoeding komt bij sommige groepen ouders vaker voor dan bij andere. Onder andere ouders met een niet-westerse afkomst, ouders uit eenoudergezinnen, ouders die onder de armoedegrens leven en gezinnen waarbij de moeder een lage opleiding heeft, zijn vaker negatief gestemd over de opvoeding (Zeijl e.a. 2005). Binnen de komende tien jaar zal een groot deel van de niet westerse bevolking in Nederland geboren en getogen zijn. Dit betekent dat veel meer kinderen zullen worden opgevoed door ouders die de Nederlandse samenleving kennen, die een hoger onderwijsniveau halen en die ook de Nederlandse taal (beter) beheersen. Bron: Zeijl, E., Crone, M., Wiefferink, K., Keuzenkamp, S. & Reijneveld, M. (2005). Kinderen in Nederland. * Bron: NJI 2009: Factsheet Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en cijfers