Vacatures

Vacatures

Stagiair kleinschalige voorziening

Datum12-05-2022
LocatieGroningen
Ingangsdatumseptember

Functiebeschrijving

Elker helpt ouders, kinderen, jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp. Daarbij sluiten we aan bij wat er al is en wat goed gaat, en zetten we in overleg met de betrokkenen hulp in die de grootste kans op verbetering biedt. Dit gebeurt zoveel mogelijk ambulant. Indien nodig verzorgt Elker langdurige hulp en onderwijs, eventueel via beschermde behandel-, woon- en onderwijsplekken voor kinderen en jongeren. Volgens Elker heeft elk kind het recht om positief, veilig en zo thuis mogelijk op te groeien en duurzaam deel te nemen aan onze maatschappij.

Kleinschalige voorzieningen

Stageplaats voor de opleiding(en)                Social work - Jeugd

Aanvang stage                                               september

Adres stageplaats                                         Haydnlaan 6, Groningen

Telefoon                                                         050 – 5239500

 

Beschrijving van de afdeling

Niet voor elke jongere is het even gemakkelijk om op zichzelf te (gaan) wonen. Jongeren hebben bijvoorbeeld problemen met financiën (schulden), het vasthouden van school of werk, omgaan met emoties, voor zichzelf leren zorgen en contacten aangaan met het netwerk. Vanuit Elker wordt er gestimuleerd dat jongeren aan de slag gaan met een gezond netwerk zoals familie en vrienden.

Elker biedt deze jongeren begeleiding op verschillende manieren. De stageplekken die we aanbieden zijn binnen de kleinschalige voorzieningen. De kleinschalige voorzieningen zijn opgebouwd vanuit de intensieve kleinschalige voorzieningen, trainingshuizen en beschermd wonen. De jongeren die in de kleinschalige voorzieningen verblijven hebben de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. De problematieken zijn erg uiteenlopend, voorbeelden hiervan zijn: hechtingsproblematiek, agressie, verslaving en depressie. De doelgroep die Elker in huis heeft kan vermijdend richting de hulpverlening. Hierbij is het nodig om creatief te denken, betrouwbaar te zijn en het vertrouwen op te bouwen met de jongeren. Op de kleinschalige voorzieningen bieden we begeleiding passend bij de behoefte van de jongeren.

De jongeren beschikken over begeleiding die 24 uur bereikbaar is. Het team bestaat uit jeugdzorgwerkers verdeeld onder een dagteam en nachthoofden. Aan het team is een teamleider en gedragswetenschapper verbonden die samen de verantwoordelijkheid dragen voor de jongeren met het team.

Tijdens je stagejaar zal je verschillende werkzaamheden uit gaan voeren en eigen taken krijgen. Geen enkele dag zal hetzelfde zijn, waardoor je elke dag weer voor een uitdaging komt te staan. Dit zorgt ervoor dat je in een jaar ontzettend veel kan leren en jezelf kan ontwikkelen, als jeugdzorgwerker en als persoon.

Taken van de stagiaire

 • Als stagiair ben je werkzaam in de functie van jeugdzorgwerker en verricht je ondersteunende taken en zorg je voor een pedagogisch leefklimaat op de groep.
 • Assisteren bij individuele begeleiding en training onder verantwoordelijkheid van een jeugdzorgwerker.
 • Begeleiding van de jeugdigen in de dagelijkse routine, zowel in de groep als individueel.
 • Het organiseren en begeleiden van therapeutische en recreatieve activiteiten ter bevordering van het groepsklimaat en de individuele ontwikkeling van jongeren in en vanuit de leefsituatie.
 • Het schriftelijk/mondeling overdragen en het in teamoverleg afstemmen van en rapporteren over behandelingsrelevante en organisatorische relevante zaken ten aanzien van de groep en de individuele jongere.
 • Het organiseren van verschillende groepsactiviteiten zoals thema-avonden en bewonersvergaderingen
 • Het verrichten en afstemmen van, in het kader van de functie, voorkomende financiële, huishoudelijke en administratieve werkzaamheden.
 • Na verloop van tijd eventueel zelfstandig uitvoeren een co-coachschap of coachschap, onder supervisie van een begeleider.
 • Uitvoering geven aan de hulpverleningsplanning
 • Deelname aan alle overlegvormen, zoals vergaderingen en multidisciplinaire overleggen

Opmerkingen/bijzonderheden:

 • Indien de sollicitant wordt aangenomen, zal gevraagd worden een Verklaring Omtrent Gedrag in te leveren.
 • Op de kleinschalige voorzieningen zal er gewerkt worden met wisselende diensttijden, zowel vroege als late diensten en in weekenddiensten.

Wat bieden we jou?

Bij Elker bieden we je niet alleen mooi en belangrijk werk. Je krijgt bij ons ook de tools, de ondersteuning én de waardering om jouw inbreng zo waardevol mogelijk te maken. Dit betekent ruimte om jezelf te ontwikkelen. Elker kent een informele cultuur: je werkt met collega’s die het in zich hebben. Je voelt je daarom snel thuis in onze organisatie. In het kort bieden we jou als stagiaire:

 • Een prettige werksfeer, waarin je jezelf mag zijn en we als collega’s naar elkaar omkijken. 
 • Een plek om jezelf te ontwikkelen als persoon en als jeugdzorgwerker. 
 • Het volgen van cursussen en trainingen vanuit de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de trainingen Cognitief Competentiegericht Behandelmodel en de ABC-methodiek.
 • Je krijgt feedback van collega’s en leert zelf ook om feedback te geven.
 • Je krijgt de mogelijkheid om zelf vorm te geven aan je stage-activiteiten.
 • Je krijgt stagevergoeding.

Omschrijving van de procedure

Ben jij enthousiast geworden door deze uitdagende stageplaats bij Elker en wil je graag solliciteren?  Stuur dan je sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 19 mei 2021, uitsluitend per mail naar POOservice@elker.nl.

In de brief dient een duidelijke motivatie voor de afdeling en het stageplaatsnummer vermeld te worden. De sollicitant krijgt een ontvangstbevestiging. De afdeling PO&O service stuurt de brief naar de afdeling van voorkeur.

De sollicitatie gesprekken zullen plaatsvinden op 25 mei 2022