Vacatures

Vacatures

Vacature stagiair(e) behandelcentrum 12+

Datum04-05-2023
Salaris€400 stagevergoeding (op basis van 32 uur)
LocatieBehandelgroepen
IngangsdatumSeptember 2023

24-uursbehandeling Specialistisch behandelcentrum 12+

Elker helpt ouders, kinderen, jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp. Daarbij sluiten we aan bij wat er al is en wat goed gaat, en zetten we in overleg met de betrokkenen die hulp in die de grootste kans op verbetering biedt. Dit gebeurt zoveel mogelijk ambulant. Indien nodig verzorgt Elker langdurige hulp en onderwijs, eventueel via beschermde behandel-, woon- en onderwijsplekken voor kinderen en jongeren. Want volgens Elker heeft ‘elk kind het recht om positief, veilig en zo thuis mogelijk op te groeien en duurzaam deel te nemen aan onze maatschappij.

Beschrijving van de afdeling

Elker biedt verschillende vormen van 24-uursbehandeling. Binnen het cluster Specialistische behandeling 12+ gaat het om 2 orthopedagogische behandelgroepen en 1 crisisgroep.

We bieden behandeling en crisisinterventie vanuit een verblijfsplaats voor jongeren vanaf 12 jaar. Het gaat om jongeren waarbij sprake is van ernstige ontwikkelingsproblemen. De ontwikkeling van jongeren is in gevaar of er is sprake van onveilig opgroeien. Vaak is er sprake van systemische problemen, ontwikkelingsstoornissen en/ of psychiatrische problematiek. Jongeren verblijven zo kort als mogelijk en zo lang als nodig op de behandelgroepen en crisisgroep.

Fleks en Way Out zijn de behandelgroepen voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

De doelgroep van de behandelgroepen betreft jongeren van 12-18 jaar met ernstige ontwikkelingsproblemen. De uiting van de problemen is divers en vaak ook op meerdere manieren zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan emotieregulatieproblemen, schoolverzuim, middelengebruik, (anti)sociale problemen, agressieproblematiek, ernstige vermijding et cetera. De oorzaak is vaak ook meerledig, denk hierbij aan systemische problemen, trauma- of hechtingsproblemen of psychiatrische problematiek.

Afhankelijk van de problematiek, leeftijd en levensfase van de jongere wordt toegewerkt naar een terugkeer naar huis, een vervolgplek richting meer zelfstandigheid of een plaats binnen een gezinsvervangende situatie.

Er wordt gewerkt met het Cognitief Competentiegericht Behandelmodel. Dit model is gericht op het vergroten en/ of verstevigen van de (sociale) competenties van de jongeren. Naast de groepsbehandeling wordt de jongeren een persoonlijk behandelaanbod geboden. Veelvoorkomende behandelingen zijn systeembehandeling, CGT, traumabehandeling, PMT en TOPS. Daarnaast is er soms ook sprake van samenwerking met andere organisaties op gebied van verslavingszorg en (trauma)behandeling.

Op de behandelgroepen kan ook deeltijd- dan wel dagbehandeling worden geboden.

De hulst is de crisisgroep van Elker. De hulst is 24/7 beschikbaar voor jongeren in crisis. Dit betekent dat je op elk moment jongeren met uiteenlopende problematiek moet kunnen opvangen. Op de groep ben je emotioneel beschikbaar als vervangend opvoeder. Je eet samen met de jongeren, speelt spelletjes en voert steunende gesprekken.

Je moet flexibel zijn, snel kunnen schakelen en vlot een eerste inschatting kunnen maken van wat er nodig is. Iedere dag is verschillend! Elke crisis kent zijn eigen karakter en de groepsdynamiek wisselt continu. De crisisgroep (kort verblijf en observatie) voor jongeren van 12 tot 18 jaar die om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De verblijfsduur is zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. We werken samen met het systeem en betrokken hulpverleners om het diagnostisch beeld zo snel mogelijk helder te krijgen, met als doel een passend advies voor vervolghulp.

Op de Hulst werken we trauma-sensitief,  cognitief gedragstherapeutisch, oplossingsgericht en de-escalerend volgens de geweldloos verzet methode

 

Wat ga je doen?

Als stagiair binnen het Specialistisch behandelcentrum kom je op een veelzijdige leerplek te werken. De stageplaats van 10 maanden biedt je de kans en ruimte om alle facetten van het werk als jeugdzorgwerker binnen een behandelsetting te ontdekken. Daarbij ligt de nadruk op het bieden van een veilig behandelklimaat waarin jongeren zich weer veilig kunnen ontwikkelen. Binnen de taken van de behandelaar/ groepsleider horen ook het uitvoeren van organisatorische en praktische taken, het voeren van multidisciplinair overleg, deelname aan andere overleggen en het verzorgen van de nodige rapportages en verslaglegging.

Binnen het werken op het behandelcentrum hoort onregelmatig werken en werken in het weekend.

Verwachtingen van de stagiair(e

We vinden het belangrijk dat je je proactief opstelt, in staat bent om initiatief te nemen en te reflecteren op je eigen handelen. Het werken vraagt een open en flexibele houding ten opzichte van het werken met de jongeren en je collega’s. Humor en relativeringsvermogen zijn helpend.

Begeleiding van de stage

Als stagiair(e) ontvang je begeleiding van één of twee begeleiders. Zij ondersteunen je met je leervragen en kunnen meedenken en zullen je op coachende wijze ondersteunen om je leeruitkomsten en leerdoelen te kunnen behalen. Om tot een passend leerklimaat te komen zullen er regelmatig begeleidingsgesprekken plaatsvinden. Ook is er de mogelijkheid tot het volgen van trainingen en cursussen.

De behandelteams zijn stuk voor stuk gezellige teams waarbij met plezier met elkaar wordt gewerkt. Iedere dag is anders en samen proberen we de jongeren een waardevolle en goede tijd en behandeling te geven. Humor en een intensieve samenwerking horen daarbij. Als stagiair(e) ben je volwaardig onderdeel van het team. We zien je sollicitatie met plezier tegemoet!

Opmerkingen/ bijzonderheden

  • Wanneer je voorkeur hebt voor één van de groepen mag je dit in je sollicitatiebrief of in de procedure aangeven, wij zullen zelf ook een inschatting maken over geschiktheid voor een stageplaats.
  • Indien de sollicitant wordt aangenomen, zal gevraagd worden een Verklaring Omtrent Gedrag in te leveren.

 

Omschrijving van de procedure

Ben jij enthousiast geworden door deze uitdagende stageplaats bij Elker en wil je graag solliciteren? Dit kan eenvoudig via de button ‘ik ga reageren’. Graag ontvangen wij een korte motivatiebrief en cv. Binnen één week hoor je of je wordt uitgenodigd op gesprek.

Ik ga reageren