Thema's

Verblijf en opname

Een kind groeit bij voorkeur op bij zijn/haar eigen ouders. Dat is ons uitgangspunt. Als er zorgen zijn over de veiligheid en/of de ontwikkeling van een kind of jongere en (specialistische) ambulante hulp niet voldoende is, dan kan het nodig zijn dat een kind /jongere tijdelijk op een andere plek gaat wonen. Elker biedt verschillende vormen van hulp. Wanneer kinderen om uiteenlopende omstandigheden, zoals onveiligheid, beperkte ontwikkelingsmogelijkheden, onbeschikbaarheid van ouders, niet meer thuis kunnen wonen, kunnen verschillende vormen van verblijf en opname worden ingezet. Ook heeft Elker een justitiële jeugdinrichting. 

Hulpaanbod

Ga naar het volledige aanbod