Thema's

Onderwijs

Onderwijs is een essentieel onderdeel in de ontwikkeling van jongeren. Voor veel jongeren is naar school gaan niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend. Binnen Elker bieden we in Noord-Nederland ambulante ondersteuning in scholen en de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. We voorkomen daarmee onder andere dat jongeren tijdelijk of gedurende langere tijd thuis komen te zitten. In de scholen van Elker beiden we speciaal onderwijs voor leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag. Onze scholen werken intensief samen met jeugdzorg(+), residentiële of justitiële instellingen. Voor jongeren waarbij onderwijs tijdelijk of helemaal niet meer mogelijk is, heeft Elker mogelijkheden in de arbeidstoeleiding of dagbesteding. Hierbij worden jongeren op basis van hun talenten en ambities terug begeleid naar een vorm van onderwijs of een passende plaats op de arbeidsmarkt.

Aanbod

Ga naar het volledige aanbod