Privacy- en cookiebeleid

Algemene vragen

050-5239494

Privacy

Elker gaat zeer zorgvuldig om met haar cliënt informatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Elker houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.

Inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

Conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren of te verwijderen. U kunt zich hiervoor wenden tot info@elker.nl

Cookies

Op deze website staan functionele en analytische (Google Analytics) cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie en inschrijven voor scholing. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Elker heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

Inschrijving voor nieuwsbrief

Elker biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Elker u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Elker biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Formulieren op elker.nl

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in Kirra CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. Alle medewerkers van Elker hebben bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd. Deze verklaring wordt elke vijf jaar opnieuw aangevraagd.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van uw vraag of doorverwijzing. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen, inschrijvingen of doorverwijzingen.

Chat

Op deze website  wordt de chat gebruikt van het Nederlandse bedrijf CoBrowser.net b.v. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Opslag van deze data gebeurt op Europese servers. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij slaan alleen persoonsgegevens op die voor het gebruik en verbeteren van de live chat noodzakelijk zijn. Zo slaan wij bijvoorbeeld geen IP adres op maar wel statistieken over requests of de pagina waar de chat gestart is. U kunt zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens via communicatie@elker-hetpoortje.nl

Embedded content

Op onze website hebben we een twitterfeed en worden filmpjes via YouTube getoond.  Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wat Twitter en YouTube met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Functionaris Gegevensbescherming

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG)  is een interne toezichthouder die adviseert en controleert hoe er door de organisatie wordt omgegaan met de persoonsgegevens van cliënten, leerlingen, pleegouders, ketenpartners en medewerkers. Ook Elker-Het Poortje voldoet aan deze verplichting. Heeft u vragen over de AVG of andere privacy gerelateerde onderwerpen binnen Elker-Het Poortje, neem dan contact op via dit mailadres:  fg@elker-hetpoortje.nl