Portalis VSO Groningen

Klachtenregeling

Bij klachten omtrent het onderwijs op de locatie Portalis VSO Groningen, kan er terecht bij de teamleider van deze locatie.

De klacht moet binnen acht dagen na de gebeurtenis worden ingediend. Als de klacht later wordt gemeld, beoordeelt de commissie of hier een goede reden voor was. Als dat zo is, wordt de klacht toch in behandeling genomen. Portalis is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen van de Vereniging van Openbare en algemene toegankelijke Scholen (VOS/ABB).

Stichting Onderwijsgeschillen

Postbus 85191
3508 AD Utrecht

030-280 95 90

info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl 

Leerlingen of ouders kunnen de vertrouwensinspecteur inschakelen voor advies.

Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs kunnen telefonisch gesteld worden via 0800-80 51 (gratis). Meldpunt meldpuntinspecteurs: 0900-111 31 11 (lokaal tarief).