Portalis

Portalis Veenhuizen

Portalis Veenhuizen verzorgt het onderwijs en arbeidstoeleiding aan alle jongeren die in de Justitiële Jeugdinrichting van Elker geplaatst zijn. De JJI is een gesloten justitiële inrichting voor jongens van 12 tot 23 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd of ervan worden verdacht. Portalis en de JJI werken samen aan een succesvolle terugkeer voor deze jongens.