Portalis

Portalis schakelvoorziening SO Groningen

Portalis SO Groningen biedt onderwijs aan leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag op het gebied van gedrag. Portalis creërt een passend en gespecialiseerd onderwijsaanbod op maat voor onze leerlingen tot 12 jaar, afkomstig uit de regio's die vallen onder het samenwerkingsverband PO-20.01. Vanzelfsprekend werkt Portalis daarbij nauw samen met ouders en/of verzorgers en wordt het onderwijs vorm gegeven in samenhang met de behandeling en begeleiding die vanuit de jeugdhulpverlening geboden.

Het onderwijs is er op gericht om leerlingen de benodigde vaardigheden aan te leren die zij nodig hebben voor succesvolle terugplaatsing naar regulier(der) en thuisnabij(er) onderwijs. Hiervoor is het opdoen van succeservaringen en het weer geloven in jezelf een belangrijke pijler. Portalis SO Groningen wil leerlingen positieve zelfinzichten op laten doen en een passend toekomstperspectief bieden.

Bekijk hier een folder.