Portalis Keerpunt

Oudercontact

Wij vinden het van belang dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van het verloop van het onderwijstraject. Zo wordt er ongeveer drie weken na de start van het onderwijstraject van een leerling bij Portalis contact opgenomen met ouders/verzorgers om het geplande onderwijstraject van de leerling te bespreken.

Daarnaast organiseren wij een aantal keren per jaar tien-minutengesprekken. Tijdens deze gelegenheden is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de mentordocent, de loopbaanbegeleider of met andere medewerkers van school. Indien mogelijk is de leerling aanwezig bij dit gesprek met de mentordocent. Daarnaast is er de mogelijkheid voor ouders/verzorgers om de school te bekijken.

Indien er zich situaties voordoen buiten de gesprekken om waarbij wij contact noodzakelijk vinden, neemt de mentordocent of schoolpsycholoog ook contact op. Hierbij kan gedacht worden aan buitenschoolse activiteiten, incidenten, schoolverzuim of een aanpassing in het onderwijstraject. Wanneer er tussendoor vragen zijn, kan er contact opgenomen worden met de mentordocent, de loopbaanbegeleider of met Portalis in het algemeen. De contactgegevens van Portalis staan vermeld in hoofdstuk 4.9 van de schoolgids.

Ouders zijn daarnaast van harte welkom om een zitten van de MR bij te wonen. Het aanmelden kan bij Josefien Durkstra, voorzitter MR.