Portalis Keerpunt

Klachtenregeling

Bij klachten omtrent het onderwijs op locatie Keerpunt, kan er terecht bij de teamleider van deze locatie. Daarnaast kunnen ingediend worden bij de Klachtencommissie van Elker.

Een klacht moet binnen acht dagen na de gebeurtenis ingediend worden. Als de klacht later wordt ingediend, beoordeelt de commissie of hiervoor een goede reden was. Als dat zo is, wordt de klacht toch in behandeling genomen. Portalis is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen van de Vereniging van Openbare en algemene toegankelijke Scholen (VOS/ABB).

Klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen

Postbus 85191
3508 AD Utrecht

T 030-280 95 90
F 030-280 95 91

info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Leerlingen of ouders kunnen tevens de vertrouwensinspecteur inschakelen voor advies.

Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs kunnen telefonisch worden gesteld via 0800–80 51 (gratis). Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900–111 31 11 (lokaal tarief).