Hoe kan ik pleegouder worden?

Kortdurende pleegzorg

Voor wie?

Kortdurende pleegzorg is bestemd voor het kind/de jongere tussen 0 - 21 jaar.

Aanleiding

  • (opvoedings-)problemen in het gezin;

  • ontwikkelingsproblemen bij het kind/de jongere;

  • onduidelijkheid in het toekomstperspectief van het kind/de jongere.

Doel van de kortdurende pleegzorg

Kortdurende opvang, verzorging en opvoeding van het kind/de jongere in het pleeggezin. Het toekomstperspectief van het kind/de jongere is nog niet duidelijk. Kan het kind/de jongere terug naar huis of wordt een andere (pleegzorg-) hulpvorm van Elker gevonden.

Achterliggende gedachte

Sommige ouders zijn tijdelijk niet in staat om voor hun kinderen te zorgen. Omdat ze ziek zijn bijvoorbeeld, ernstige psychische problemen hebben, er geen onderdak meer is of er zijn problemen in de opvoeding van hun kind. Deze ouders hebben dan tijd nodig om hun leven weer op de rails te zetten. Soms beslist de kinderrechter dat het beter voor het kind/de jongere is om tijdelijk ergens anders op te groeien.

Elker zorgt voor tijdelijke opvang en verzorging van het kind/de jongere in een pleeggezin en dat er gewerkt wordt aan nieuwe toekomstmogelijkheden voor het kind/de jongere om veilig verder op te groeien. Soms is dat via de Terug-naar-huis pleegzorgvorm maar er wordt ook gezocht naar andere alternatieven.

Aanpak

Tijdelijke opvang en opvoeding van het kind/ de jongere in het pleeggezin en indien mogelijk en haalbaar, ondersteuning van de ouders in de thuissituatie.

Duur

24-uurs verblijf van het kind/de jongere in het pleeggezin. Kortdurende pleegzorg is tot maximaal 1 jaar. In deze periode zal het toekomstperspectief van het kind/de jongere duidelijk moeten worden: terug-naar-huis, langdurige pleegzorg of een andere hulpvorm.