Print pagina

Trauma is een belangrijk onderwerp voor pleegouders, omdat alle kinderen die uit huis zijn geplaatst veel ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt en vaak ook getraumatiseerd zijn. Traumatische stressreacties en andere reacties op een trauma kunnen bij kinderen gedrag veroorzaken dat je versteld doet staan. Hun relaties met jou als pleegouder, met andere volwassenen en met hun leeftijdsgenoten kunnen instabiel of onvoorspelbaar zijn. Al je gebruikelijke opvoedingsmethoden- die zo goed werkten bij je eigen kinderen-kunnen bij hen totaal niet werken.

In deze training kun je als pleegouder kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om effectief te zorgen voor je getraumatiseerde kind of tiener.

Deelnemers maximaal 12. Definitieve inschrijving na intake.

 

Trainingsavonden

Data: 1, 8, 15, 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november
Tijdstip: 9.30 - 11.30 uur
Locatie: Haydnlaan 6, 9722 CH Groningen

LET OP: Wanneer je aan de trainingsavonden wilt deelnemen, is het van belang dat je bij alle 8 trainingen aanwezig bent.

Aanmeldformulier zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Klik hier om u aan te melden