Print pagina

Positief Opvoeden is een scholing voor pleegouders met (pleeg)kinderen van 0-12 jaar.

Tijdens deze scholing krijgen zij vaardigheden aangereikt om in gewone opvoedsituaties op een positieve manier om te gaan met hun (pleeg)kind.

Bijvoorbeeld: ‘Je kind luistert niet, hoe krijg je zijn aandacht zodat hij wel opvolgt wat je hem vraagt?’

Datum en tijd: Dinsdag 10 april: 19.30 uur – 22 uur  

Locatie: Cantersveen 4 te Haren

Trainers: Mevrouw Maas en mevrouw Nap

Aanmelden scholing en activiteiten pleegouders