Voor pleegouders

Info voor pleegouders Elker

Dit is een pagina voor pleegouders en gezinshuisouders. Wij zijn u zeer erkentelijk voor de hulp die u biedt aan de kinderen en jongeren. Op deze pagina treft u de actuele informatie aan die voor de uitvoering van uw zorg belangrijk is. Mocht u nog informatie missen, laat ons dat weten via communicatie@elker-hetpoortje.nl

Pleegoudervoogdij

Wat betekent pleegoudervoogdij? Pleegoudervoogdij betekent dat de pleegouder het gezag over het pleegkind heeft en dus wettelijk vertegenwoordiger is van het pleegkind. Deze digitale brochure bevat informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind.Download Pleegzorgvoogdij Elker Pleegzorg.pdf

Pleegpraat, digitale nieuwsbrief

Pleegpraat is een digitale nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van het laatste nieuws op pleegzorggebied. U ontvangt deze digitale nieuwsbrief als u ingeschreven bent bij Elker pleegzorg.

Het Loket; voor bijzondere kosten

Sinds januari 2016 kunt u bij Het Loket een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van de bijzondere kosten die u heeft gemaakt voor uw pleegkind. Het Loket biedt pleegouders duidelijkheid over welke kosten zij kunnen declareren, als deze niet uit de pleegvergoeding kunnen worden betaald. U kunt hier de brochure van Het Loket, en het declaratieformulier downloaden.

Platform Elker Pleegouders (PEP)

Het Platform Elker Pleegouders PEP is een besloten groep op Facebook, speciaal voor pleegouders ingeschreven bij Elker Pleegzorg. Zo’n groep biedt veel mogelijkheden. Zo kun je elkaar digitaal ontmoeten, helpen, discussies voeren, informatie uitwisselen en connecties met andere pleegouders maken. Om toegelaten te worden dient u ingeschreven te staan bij Elker Pleegzorg.  U wordt toegevoegd aan de groep nadat uw gegevens zijn gecontroleerd.

Wilt u ook deelnemen, mail dan uw NAW-gegevens en het jaar dat u bent ingeschreven als pleegouder bij Elker Pleegzorg naar Anneke Poort  an.poort@elker.nl Het is wel een voorwaarde dat u zelf een account heeft op Facebook. Het mailadres dat gekoppeld is aan uw Facebookaccount dient u in deze mail te vermelden!

Pleegkindtevredenheidsonderzoek (12+)

De volledige tekst van het tevredenheidsonderzoek voor 12+ pleegjongeren is hier te downloaden.

Mobiel, tijdschrift over pleegzorg

In het digitale archief van het tijdschrift Mobiel vind je artikelen uit de vele nummers van Mobiel. Op zoek naar een mooie pleegzorgcolumn? Meer van een thema lezen? Genoeg leesvoer!

klik dan hier.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

De bereikbaarheid van Elker bij calamiteiten buiten kantoortijden: 06 22 97 12 43. Dit nummer is alleen bereikbaar voor pleegouders van Elker.

Ik noem je bij naam

De verhalen van Gerda Kruiger, pleegouder bij Elker, zijn al jaren een pareltje om te lezen voor Elke(r) (pleeg-)ouders. Nu zijn ze gebundeld in een prachtig vormgegeven boek ” Ik noem je bij je naam”. Het boek is uit het leven gegrepen, aangrijpend en ontroerend tegelijk. Heel herkenbaar voor alle (pleeg-)ouders en opvoeders. Het boek is te koop in de boekwinkels in en natuurlijk op www.bol.com. Nieuwgierig geworden?
Bekijk via deze link de trailer van de boekpresentatie.

P.s. een leuke cadeautip voor een ieder die iets met opvoeden en opgroeien heeft. Het kost € 12,50 in de boekhandel.