thema

Informatieavond
INFORMATIEAVONDEN 2018 dinsdag        26 juni dinsdag        11 september maandag      8 oktober dinsdag         6 november maandag     10 december   Tijd...
Lees meer
Doe de pleegoudertest!
Als pleegouder lever je een belangrijke bijdrage aan de toekomst van een kind of jongere. Je biedt hem/haar aandacht, rust en stabiliteit. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Een...
Lees meer
Pleegzorgvormen
Pleegzorg heeft verschillende vormen. Want ieder kind heeft zijn eigen behoeften, maar ook iedere pleegouder heeft zijn eigen wensen en mogelijkheden. We kijken altijd eerst...
Lees meer
Scholing/trainingen pleegouders
De gezamenlijke pleegzorgaanbieders Leger des Heils, Timon, William Schrikker Pleegzorg, Elker Pleegzorg en Stichting Pleegwijzer organiseren scholingsbijeenkomsten en...
Lees meer
Het Loket
U kent ze vast wel, vragen over bijzondere maar noodzakelijke kosten voor pleegkinderen en pleegouders. Pleegouders kunnen bij Het Loket een aanvraag indienen voor een...
Lees meer
Gezinshuizen
Een gezinshuis is een vorm van jeugdzorg waarin gezinshuisouder(s) op professionele wijze vorm geven aan de verzorging, opvoeding en begeleiding van maximaal vijf kinderen....
Lees meer
Doneer je schoolhek
In 2018 blijven we onverminderd nieuwe pleegouders werven door aandacht te vragen voor het belang van het pleegouderschap en te vertellen over het grote tekort aan pleeggezinnen...
Lees meer