thema

Informatieavond
Pleegouders zijn hard nodig. Ieder jaar zijn er in de provincie Groningen veel kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Veel van deze kinderen vinden een veilig...
Lees meer
Doe de pleegoudertest!
Als pleegouder lever je een belangrijke bijdrage aan de toekomst van een kind of jongere. Je biedt hem/haar aandacht, rust en stabiliteit. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Een...
Lees meer
Pleegzorgvormen
Pleegzorg heeft verschillende vormen. Want ieder kind heeft zijn eigen behoeften, maar ook iedere pleegouder heeft zijn eigen wensen en mogelijkheden. We kijken altijd eerst...
Lees meer
Scholing/trainingen pleegouders
De gezamenlijke pleegzorgaanbieders Leger des Heils, Timon, William Schrikker Pleegzorg, Elker Pleegzorg en Stichting Pleegwijzer organiseren scholingsbijeenkomsten en...
Lees meer
Het Loket
U kent ze vast wel, vragen over bijzondere maar noodzakelijke kosten voor pleegkinderen en pleegouders. Pleegouders kunnen bij Het Loket een aanvraag indienen voor een...
Lees meer
Voor pleegouders
Wat betekent pleegoudervoogdij? Pleegoudervoogdij betekent dat de pleegouder het gezag over het pleegkind heeft en dus wettelijk vertegenwoordiger is van het pleegkind. Deze...
Lees meer
Gezinshuizen
Een gezinshuis is een vorm van jeugdzorg waarin gezinshuisouder(s) op professionele wijze vorm geven aan de verzorging, opvoeding en begeleiding van maximaal vijf kinderen....
Lees meer
Doneer je schoolhek
In 2018 blijven we onverminderd nieuwe pleegouders werven door aandacht te vragen voor het belang van het pleegouderschap en te vertellen over het grote tekort aan pleeggezinnen...
Lees meer