Een gezinshuis starten

Een vorm van jeugdzorg

Een gezinshuis is een vorm van jeugdzorg waarin gezinshuisouder(s) op professionele wijze vorm geven aan de verzorging, opvoeding en begeleiding van maximaal vijf kinderen. Kinderen die geplaatst worden in een gezinshuis hebben vaak een andere achtergrond en problematiek dan kinderen die in een pleeggezin worden geplaatst.

Elker Pleegzorg wil het aantal gezinshuizen uitbreiden. Met gemeenten in de provincie Groningen zijn hierover afspraken gemaakt. Ook zijn er afspraken gemaakt over de eisen waaraan ouder(s) die een gezinshuis willen starten, moeten voldoen.

Gezinshuis Margriet

Gezinshuis Margriet is één van de vele gezinshuizen die professionele ondersteuning ontvangen van Elker jeugd- en opvoedhulp. Dit gezinshuis biedt opvang aan meisjes die (tijdelijk) een thuis nodig hebben en heeft plaats voor maximaal zeven meisjes van basisschoolleeftijd tot 18 jaar.

Een echte uitdaging!

Het aantal gezinshuizen in Nederland groeit vanuit de steeds groter wordende behoefte om kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen, zoveel mogelijk in een gezinsituatie te laten opgroeien. Een gezinshuis dus. Zie jij het opvoeden van kinderen met complexe problemen als een uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou!