Print pagina

Trauma is een belangrijk onderwerp voor pleegouders, omdat alle kinderen die uit huis zijn geplaatst veel ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt en vaak ook getraumatiseerd zijn. Traumatische stressreacties en andere reacties op een trauma kunnen bij kinderen gedrag veroorzaken dat je versteld doet staan. Hun relaties met jou als pleegouder, met andere volwassenen en met hun leeftijdsgenoten kunnen instabiel of onvoorspelbaar zijn. Al je gebruikelijke opvoedingsmethoden- die zo goed werkten bij je eigen kinderen-kunnen bij hen totaal niet werken.

In deze training kun je als pleegouder kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om effectief te zorgen voor je getraumatiseerde kind of tiener.

Deelnemers maximaal 12. Definitieve inschrijving na intake.

Trainingsochtenden

Data: 24 september, 1, 8, 15, 29 oktober, 5, 12, 19 november (reservebijeenkomst: 26 november).

Tijdstip: 9.30 - 11.30 uur
Locatie: Cantersveen 4, Haren
Trainers: mevrouw Bus en mevrouw Blom

LET OP: Wanneer je aan de training wilt deelnemen, is het van belang dat je bij alle 8 ochtenden aanwezig bent.

Aanmeldformulier training pleegouders/gezinshuisouders