Print pagina

Trauma is een belangrijk onderwerp voor pleegouders, omdat alle kinderen die uit huis zijn geplaatst veel ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt en vaak ook  getraumatiseerd zijn. Traumatische stressreacties en andere reacties op een trauma kunnen bij kinderen gedrag veroorzaken dat je versteld doet staan. Hun relaties met jou als pleegouder, met andere volwassenen en  met hun leeftijdsgenoten kunnen instabiel of onvoorspelbaar zijn. Al je gebruikelijke opvoedingsmethoden- die zo goed werkten bij je eigen kinderen kunnen bij hen totaal niet werken.

Tijd en datum: maandag 26 november 9.30 uur – 11.00 uur

Locatie:  Cantersveen 4 te Haren

Trainers: mevrouw Blom en mevrouw Bus

Aanmeldformulier training pleegouders/gezinshuisouders