Print pagina

Pleegouder zijn omvat veel. Je hebt niet alleen te maken met de zorg voor en de opvoeding van je pleegkind, maar ook dikwijls met ouders en zijn of haar netwerk. Voor een pleegkind is het ontzettend belangrijk dat er sprake is van een goede samenwerking tussen ouders en pleegouders. Maar dat is niet altijd makkelijk. Hoe geef je als pleegouders vorm aan het gedeelde ouderschap?

Welke mogelijkheden heb je als pleegouder om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen? Op deze avond willen we elkaar handvatten geven die praktisch bruikbaar zijn.

Datum: 18 juni 2019
Tijdstip: 19.45-22.00 uur
Locatie: Elker Pleegzorg, Cantersveen 4 te Haren
Trainer: Tjitske Janssen

Aanmeldformulier training pleegouders/gezinshuisouders