Print pagina

Verschillende vormen van pleegzorg

Pleegzorg heeft verschillende vormen. Want ieder kind heeft zijn eigen behoeften, maar ook iedere pleegouder heeft zijn eigen wensen en mogelijkheden.

We kijken altijd eerst of het kind in zijn of haar vertrouwde omgeving (zijn eigen netwerk) terecht kan. Bijvoorbeeld bij familie, vrienden of buren. Dat noemen we netwerkpleegzorg. Wanneer deze zorg niet beschikbaar is, dan zoeken we een pleeggezin uit het bestand van Elker Pleegzorg.

 Als pleegouder kun je aangeven welke vorm van pleegzorg het beste bij jouw leven past.

 • Crisispleegzorg
  Er is sprake van een acute crisissituatie. Het kind wordt dezelfde dag in een pleeggezin geplaatst.
 • Kortdurende pleegzorg
  Kortdurende opvang, verzorging en begeleiding van het kind/jongere in het pleeggezin.
 • Langdurige pleegzorg
  Het toekomstperspectief van het kind/jongere ligt in het pleeggezin. Het pleegkind zal in de toekomst niet meer bij zijn ouder(s) gaan wonen.
 • Weekend- en vakantiepleegzorg
  Pleegzorg in het weekend en vakantie om de ouders te ontlasten van de verzorging en opvoeding van hun kind.

Informatiepakket

Aanvragen