Print pagina

Voor wie

Kinderen tussen de 0 en 18 jaar in een vervangende opvoedingsomgeving en hun ouders.

Aanleiding

Er is zicht op de ontwikkelingsbehoeften van het kind. Het is duidelijk wat de opvoedingsstijl, de opvoedvaardigheden en –mogelijkheden van ouders zijn om hun kind(eren) een veilig opvoedklimaat te bieden waarin zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Doel van de Langdurige Pleegzorg

  • De problemen die aanleiding waren voor het (tijdelijk) uithuisplaatsen van het kind/de jongere zijn verminderd;
  • Er is onbegeleid bezoek mogelijk tussen ouders en kind/de jongere;
  • De veiligheid van het kind/de jongere, van de andere gezinsleden en de gezinshulpverlener is voldoende gewaarborgd;
  • Er is motivatie aanwezig bij ouders;
  • De ouders hebben een IQ hoger dan 75;
  • Ouders zijn in staat deel te nemen aan de intensieve perspectiefonderzoek en advies werkwijze.  Er is geen sprake (meer) van dusdanige persoonlijke problematiek van de ouders (bijv. verslavings- of psychische problematiek) die dit belemmert;
  • Het kind/de jongere heeft geen extreem externaliserend gedrag, ernstige verslavingsproblematiek of ernstige psychiatrische problematiek.

Aanpak

Bij het onderzoek wordt o.a. gebruik gemaakt van de Beoordelingsboog (Choy & Schulze, 2010). Dit instrument helpt de gezinsonderzoeker om de (gezins)voogd of casemanager te adviseren over het toekomst perspectief van het kind/de jongere. Het gebruik van de Beoordelingsboog helpt systematisch af te wegen of het kind/de jongere wel of niet thuis kan wonen. De gezinsonderzoeker verzamelt informatie over de verschillende factoren of criteria van de Beoordelingsboog. Dit doet hij/zij in dialoog met de ouders en het kind/de jongere, de pleegouders en andere betrokkenen uit het (in)formele netwerk van het gezin. De veiligheid en het ontwikkelingsbelang van het kind  zijn doorslaggevend bij het geven van advies over terugkeer naar de thuissituatie. In overleg kan de gezinsonderzoeker het proces van thuisplaatsing begeleiden.

Duur

Het onderzoekstraject duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden.