Print pagina

Elker ondersteunt u intensief

Elker is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. Wij zetten ons samen met onze pleegouders in om de hulpvragen van pleegkinderen en hun ouders te beantwoorden.

Pleegzorgbegeleiding

Als pleegouder staat u er niet alleen voor. Elker biedt u goede begeleiding en ondersteuning door een pleegzorg-begeleider. Daarnaast overlegt Elker regelmatig met u over de voortgang en ontwikkeling van uw pleegkind en het contact met zijn of haar
ouders. Hierbij betrekken wij ook collega-instellingen.
Uw pleegzorgbegeleider is uw eerste aanspreekpunt bij Elker. Via hem of haar kunt u ook een beroep doen op inhoudelijke ondersteuning.