Print pagina

Financiële regelingen voor pleegouders

Als pleegouder krijgt u afhankelijk van uw pleegsituatie een vergoeding al dan niet aangevuld met toeslagen. De vergoeding is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van uw pleegkind. De hoogte van de vergoeding is gekoppeld aan de landelijke normen voor pleegvergoedingen.

Per 1 januari 2016 kunnen pleegouders bij Het Loket een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van bijzondere kosten die zij maken.