Ik ben pleegouder

Belangrijke pleegzorgorganisaties

Belangrijke pleegzorgorganisaties

Deze organisaties houden zich op landelijk en provinciaal niveau bezig met pleegzorg.

NVP

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen is een landelijke organisatie die helpt pleegouders om het beste voor hun pleegkind te bereiken. Ze zijn er voor pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen in pleeggezinnen. Je kunt als pleegouder terecht bij de helpdesk voor onafhankelijk (juridisch) advies over pleegzorg, het NVP organiseert ontmoetingen en laat de stem van pleeggezinnen horen, landelijk en lokaal.
www.denvp.nl

 Stichting Pleegwijzer

Pleegwijzer werkt voor Groningen en Drenthe en heeft als doelstelling het verbinden, ondersteunen en versterken van pleeggezinnen. Als pleegouder ben je heel wat gewend. Toch kunnen er vragen zijn die je niet zelf kunt oplossen - ook niet met de pleegzorgwerker, leidinggevende of pleegouderraadAarzel niet contact te zoeken met Pleegwijzer. Zij luisteren, denken mee en maken zaken bespreekbaar bij zorgaanbieders en gemeenten.
www.pleegwijzer.nl

Pleegzorg Nederland

Pleegzorg Nederland is het samenwerkingsverband van pleegzorgorganisaties in Nederland en geeft voorlichting aan publiek en pers en ontwikkelt wervingscampagnes voor pleegouders.
www.pleegzorg.nl