Ik ben pleegouder

Het Loket

Vergoeding van kosten

'Ik wil graag een fiets voor mijn pleegkind aanschaffen. Wordt deze vergoed'
'Ik maak reiskosten voor mijn pleegkind. Kan ik deze kosten declareren?'

U kent ze vast wel, vragen over bijzondere maar noodzakelijke kosten voor pleegkinderen en pleegouders. Pleegouders kunnen bij Het Loket een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van de bijzondere kosten die zij hebben gemaakt. Het Loket biedt pleegouders duidelijkheid over welke kosten zij kunnen declareren als deze niet uit de pleegvergoeding kunnen worden betaald. Het Loket is een samenwerkingsverband van alle pleegzorginstellingen in Groningen en tot stand gekomen mede op initiatief van Stichting Pleegwijzer.

Tegemoetkoming

Deze regeling vergoedt niet álle kosten maar biedt een tegemoetkoming. Het Loket staat garant voor een snelle procedure voor alle pleegouders met pleegkinderen geplaatst in de provincie Groningen. Let wel, het betreft een regeling en geen vanzelfsprekend recht. 

Bereikbaarheid

Het Loket is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren via 06-285 207 54. 

Van 4 tot en met 18 augustus is het Loket echter gesloten.

 

De brochure en het declaratieformulier van Het Loket vindt u in onderstaande links:

Declaratieformulier Het Loket

Pleegkind

Specificatie van kosten